Μεταρρυθμιστικό βήμα

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Α. Δημητρίου παρέδωσε στον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Ν. Τορναρίτη το σχέδιο που ετοίμασε η υπό τον Γ. Τσιάκαλο επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση της ύλης  του σχολικού προγράμματος. Το βήμα είναι σημαντικό και ως εκ τούτου άξιον θετικού σχολιασμού. Η μελέτη ετοιμάστηκε από διάφορες ομάδες ειδικών με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, καθηγητών και δασκάλων. Οι ομάδες δούλεψαν επί μακρό χρονικό διάστημα και το έργο τους είναι στην κρίση ειδικών και πολιτικών. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το έργο: τα σχόλια, οι προτάσεις, οι αντιρρήσεις στα πλαίσια ενός ανοικτού διαλόγου θα βελτιώσουν το προτεινόμενο κείμενο των αλλαγών έτσι που να φθάσουμε σε σαφές και μετρήσιμο αποτέλεσμα μέσα στην σχολική πράξη.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι από μόνη της μια αλλαγή στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων δεν συνιστά μεταρρύθμιση: χρειάζεται ταυτόχρονα να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί, να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και ασφαλώς να γίνει αναδόμηση στο σύστημα οργάνωσης του Υπουργείου Παιδείας. Αυτά τα τέσσερα βήματα ( ύλη, επιμόρφωση, αξιολόγηση, αναδόμηση) ως σύνολο μπορούν να αποδώσουν ένα ευρύτερο αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί τα κριτήρια της έννοιας

«εκπαιδευτική μεταρρύθμιση».

Είναι σημαντικό το ότι ένα βήμα έχει δώσει αποτέλεσμα και αποτελεί βάση για ευρύτερο διάλογο με τις πολιτικές και εκπαιδευτικές δυνάμεις. Ο χρόνος είναι σημαντική παράμετρος και ο σχεδιασμός του Υπουργού Παιδείας Α. Δημητρίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανταλλαγής απόψεων τους προσεχείς μήνες ώστε να τεθεί σε εφαρμογή με τη νέα σχολική χρονιά, φαίνεται ρεαλιστικός. Με συνεπή επιτήρηση πάνω στην όλη διαδικασία το βήμα εμπρός μπορεί να δουλέψει.