Νέες στροφές στον εκλογικό νόμο

 Το ζήτημα του εκλογικού νόμου παίρνει νέες στροφές. Θα αλλάξουν ορισμένες πρόνοιές του; Ποιες και με ποιους συσχετισμούς; Καθώς οι συνταγματικές πρόνοιες επιτρέπουν τις διαφοροποιήσεις, αυτές ελέγχονται απολύτως από τους συσχετισμούς στο κοινοβούλιο… Η συζήτηση θα μπορούσε να κρατήσει ορισμένες σταθερές αξίες, να διεξαχθεί σε συμφωνημένα πλαίσια. Οι εκλογικοί νόμοι μπορεί να αλλάζουν αλλά σταθερά να κρατάνε τις αρχές του πολιτικού fair-play.

            Δηλαδή να ισχύουν τυχόν αλλαγές από τις μεθεπόμενες εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι η νομοθετική εργασία δεν υπακούει στη γοητεία της συγκυρίας, αλλά βλέπει ευρύτερες ανάγκες του πολιτικού αγώνα. Έτσι κερδίζει κύρος η πολιτική και οι πολίτες θα έχουν έναν ακόμα λόγο για να ασχολούνται με τα κοινά. Αλλιώς εάν διαισθάνονται πως κάτι άλλο τρέχει ,συχνά, απορούν και αποχωρούν.

            Νέα πολιτικά φαινόμενα πιέζουν την πολιτική και τους πολιτικούς: γνώση, ειδίκευση, Λευκωσία – Βρυξέλλες. Συνεπώς ορισμένα δεδομένα έχουν αυξημένες απαιτήσεις – ενίσχυση του βουλευτικού έργου, υποδομές, επιστημονική υποστήριξη, βουλευτής «πλήρους απασχόλησης». Επίσης στα νέα φαινόμενα που η προσοχή των πολιτών δημιουργεί είναι το ισχυρό ρεύμα πήρε της «οριζόντιας ψηφοφορίας». Αυτό σημαίνει να αναπτυχθεί διάλογος στο Κοινοβούλιο, να σχηματιστούν πολιτικά ρεύματα και να οριστικοποιηθούν λύσεις. Στο ζήτημα αυτό η δική μου γνώμη  είναι πως ο συνδυασμός κάθετης και οριζόντιας ψηφοφορίας είναι η καλύτερη λύση.

            Στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές συγκρούονται προγράμματα, πολιτικές κατευθύνσεις – άρα «κάθετη» ψηφοφορία.

            Στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, και τις συνδικαλιστικές ενώσεις η πολιτική σύγκρουση έχει πιο ήπια χαρακτηριστικά – «οριζόντια» ψηφοφορία.

            Η ουσία είναι πως τα ζητήματα είναι πολλά, σημαντικά, ουσιώδη, θέλουν συζήτηση, ήρεμο πολιτικό κλίμα, απαλλαγμένο από πιθανές πρόσκαιρες στοχεύσεις. Συνεπώς πολιτικές αποφάσεις «εις βάθος κάποιου χρόνου», με διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών του 2006 με τις σημερινές προϋποθέσεις.