Νέο σύστημα διορισμών

Επιτέλους, τέλος! Μετά από δεκαετίες αποτυχημένων συζητήσεων, η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Ιουλίου με 31 ψήφους υπέρ και 19 αποχές ψήφισε το νόμο για το νέο σύστημα διορισμών στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση! Ο νόμος προβλέπει μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος το 2027 και έναρξη εφαρμογής το 2018. Με βάση το νόμο από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Αυγούστου 2027 θα γίνονται διορισμοί των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας τόσο στους πίνακες διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισίμων (κατάλογος με το νέο σύστημα). Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και όλοι οι διορισμοί θα γίνονται με βάση τους πίνακες διορισίμων.

Είναι δύσκολο να καταγράψει κάποιος την πραγματικότητα επί του συγκεκριμένου: Πρόεδρος Γ. Βασιλείου, Υπουργός Παιδείας Χ. Χριστοφίδης. Η πρώτη απόπειρα. Αποτυχία. Όλοι υποστήριζαν φραστικά την μεταρρύθμιση και μόλις κάποια συντεχνία αντιδρούσε, όλα πάγωναν. Κάπως έτσι, από το 1992, φτάσαμε στο 2015 για να είναι η Κύπρος η μόνη χώρα με μόνο κριτήριο διορισμού την παλαιότητα. Δεκάδες απόπειρες προσέκρουσαν σε παγιωμένες συνήθειες και συντεχνιακές δυσλειτουργίες. Σήμερα ισχύει το «κάλλιον αργά παρά ποτέ»! Ασφαλώς κανείς δεν θα μετρήσει το κόστος στην ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας από την, για δεκαετίες, μη μεταρρύθμιση του συστήματος διορισμών, όπως άλλωστε συμβαίνει σε βασικές παραμέτρους της λειτουργίας ης κρατικής δραστηριότητας. Ωστόσο, μετρά η πίεση από την ένταξη στην ΕΕ, η ανάγκη για προσαρμογές σε έναν χώρο που δέχεται τη διεθνή ανταγωνισμό, και έτσι το ζήτημα έμεινε ανοικτό μέχρι τη σημερινή επίλυση. Αυτό συνιστά ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Η κυπριακή παιδεία έχει ανάγκη από τομές, συνεχή μεταρρύθμιση, προσαρμογή στη σημερινή πραγματικότητα. Ίσως, το σωστό βήμα με το νόμο της 9ης Ιουλίου να βοηθήσει σε περισσότερη αποφασιστικότητα και για τα μεγάλα επόμενα βήματα: την επιμόρφωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τον εκσυγχρονισμό της διδακτέας ύλης, την αναδόμηση στο Υπουργείο Παιδείας, το σχεδιασμό σύγχρονων και πιο ελκυστικών κτιρίων, την αξιοποίηση της σχολικής υποδομής για αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.