Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας

Η διεθνής οικονομική κρίση πιέζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δουν ξανά παλιά προβλήματα μέσα σε νέο περιβάλλον. Το ζήτημα της ποιότητας της δημόσιας υπηρεσίας στην Κύπρο είναι ένα κρίσιμο ζήτημα ανάπτυξης. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η δημόσια υπηρεσία χρειάζεται αλλαγές αλλά ουδείς τολμά να μετακινήσει ακόμα «και ένα απλό τασάκι» της. Κυριαρχούν οι θεωρητικές αναζητήσεις χωρίς συγκεκριμένη πρακτική κατεύθυνση. Έτσι ο κύκλος της στασιμότητας συνεχίζεται. Εκτιμώ ότι τρεις κινήσεις θα βοηθήσουν αποτελεσματικά την αλλαγή στο χώρο της Δημόσιας Υπηρεσίας:

Πρώτο βήμα, είναι αναγνώριση της θέσης ότι η ΕΔΥ (Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας) που έχει ευθύνη για τις προσλήψεις και στη συνέχεια την ευθύνη για την εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων,  μπορεί και πρέπει να στελεχώνεται από πρόσωπα με ειδικά προσόντα: γνώση του αντικειμένου, ανεξαρτησία άποψης, πρόσωπα με οικουμενικό κύρος, πρόσωπα που να συμβολίζουν τον εκσυγχρονισμό της.

Δεύτερο βήμα, η αναγνώριση της απλής αλήθειας ότι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων πάσχει. Όλοι, ή σχεδόν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούνται άριστοι ή σχεδόν άριστοι. Έτσι συγκαλύπτουμε το πρόβλημα. Χρειάζεται να ξεχωρίζουμε τους πιο ικανούς με τους λιγότερο ικανούς. Το όλοι είναι το ίδιοι αδικεί τους πιο άξιους.

Τρίτο βήμα, να περάσει η ΔΥ στο σύνολό της στην ηλεκτρονική εποχή και να είναι σε θέση  να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τους πολίτες. Ετσι θα ξεπεράσουμε μια για πάντα τη γραφειοκρατία.

Χρειάζεται ένα πλάνο, μια πρόταση στρατηγικής. Η πρωτοβουλία για να σχηματιστεί η πρόταση, αφορά τη θέληση της κυβέρνησης να επιλύσει προβλήματα με τις κατάλληλες θεσμικές κινήσεις. Ο σχηματισμός μιας Επιτροπής Ειδικών για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας ανταποκρίνεται στην ανάγκη, πρώτα να έχουμε στρατηγική (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αξιοποίηση προσωπικού, αναδιάρθρωση με στόχο τη μείωση των δημόσιων δαπανών) και μετά την ίδια ως εποπτεύουσα επιτροπή που θα παρακολουθεί τη διαδικασία μιας μεταρρύθμισης. Μόνο έτσι η Επιτροπή μπορεί να πείσει τα κόμματα, τις συντεχνίες και πάνω απ όλα την κοινή γνώμη ότι αξίζει τον κόπο  να στηρίξουν την προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας.