Ο επιτυχημένος “Αργοναύτης”.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Σιέγκεν στο Υπουργείο Εξωτερικών Φ. Αναστασίου στις 30 Μαίου 2008 έδωσε στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της άσκησης «Αργοναύτης». Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις στόχος είναι « η συντονισμένη διαχείριση εκ μέρους των υπηρεσιών του κράτους, μαζικών αφίξεων στη χώρα μας ξένων υπηκόων λόγω σοβαρής πολιτικής κρίσης ή ένοπλης σύρραξης στην ευρύτερη περιοχή μας, καθώς και η παροχή σε αυτούς ανθρωπιστικής βοήθειας». Προβλέπεται η αντιμετώπιση των εξής σεναρίων: αεροπορικό ατύχημα, έρευνα – διάσωση, ναυάγιο σκάφους αναψυχής –ιστιοφόρου, ασύμμετρες απειλές – τρομοκρατικές ενέργειες. Ο Φ. Αναστασίου πρόσθεσε ότι «στο σχέδιο προβλέπεται η αντιμετώπιση διαφόρων πιθανών σεναρίων – καταστάσεων, όπως επαναπατρισμός κυπρίων υπηκόων, υποδοχή – φιλοξενία και διαμετακόμιση πολιτών ευρωπαϊκών ή και άλλων χωρών, υποδοχή – φιλοξενία ξένων υπηκόων, οι οποίοι ενδέχεται να παραμείνουν στην Κύπρο επί μακρόν δηλαδή για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση στη χώρα τους, περίθαλψη τυχόν τραυματιών, παράλληλη είσοδος ξένων υπηκόων ή και λαθρομεταναστών μέσω κατεχομένων περιοχών ή και ακτών της ελεύθερης Κύπρου». Στα πλαίσια της άσκησης αυτής διεξάγεται από τις 2 έως τις 6 Ιουνίου, διεθνής διακλαδική άσκηση στην οποία λαμβάνουν μέρος πλωτά και εναέρια μέσα της Ελλάδας και Γαλλίας (όλα τα στοιχεία από το ΚΥΠΕ, 30/5/08).

Η ανακοίνωση αυτή είναι σημαντική και ως εκ του περιεχομένου της αξίζει ενός δημόσιου επαίνου. Η πρωτοβουλία αυτή του κυπριακού ΥΠΕΞ ωφελεί πολλαπλώς την διεθνή εικόνα της Κύπρου ως παράγοντα συνεργασίας ανάμεσα σε χώρες-μέλη της ΕΕ και ενισχύει τη γεωπολιτική της αξία στην περιοχή της Α. Μεσογείου. Η επιλογή του θέματος της άσκησης συνδέεται με προβλήματα που η Κύπρος αντιμετώπισε στο παρελθόν, συνεπώς βελτιώνεται η ικανότητα της Κύπρου να αντιμετωπίσει στο μέλλον ανάλογα ζητήματα με καλύτερες προϋποθέσεις. Ο «Αργοναύτης» θέτει επί τάπητος για μια ακόμα φορά το θέμα της ενίσχυσης της Κύπρου με περισσότερα μέσα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με πληρότητα στις απαιτήσεις του ρόλου της για συστηματική παρουσία στς ευρωπαϊκές ειρηνευτικές αποστολές έρευνας και διάσωσης. Τα μέσα που διαθέτει η Κύπρος είναι πενιχρά, γι’ αυτό μαζί με τις πολύ καλές συνεργασίες («Αργοναύτης» με Ελλάδα-Γαλλία), είναι αναγκαίο να διευρύνει η ίδια τις δικές της αυτόνομες δυνατότητες. Στην περίπτωση της θαλάσσιας έρευνας/διάσωσης, ένα κράτος ασκεί ή και διευρύνει την κυριαρχία του στο βαθμό που είναι ικανό να ανταποκριθεί πραγματικά σε πραγματικές ανάγκες. Αυτό το ζήτημα είναι στις προτεραιότητες της αμυντικής δραστηριότητας της ΕΕ, ενδυναμώνεται ως πολιτικός στόχος με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, άρα η Κύπρος μπορεί να έχει περισσότερα ωφέλη με το να δώσει περισσότερο ενδιαφέρον σε τμήματα της εξωτερικής της πολιτικής που συνδέονται με τις συμπτώσεις συμφερόντων και τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές.