Ο πολιτισμός στο “σπίτι” του

Καθώς οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας μπαίνουν στο δικό τους σπίτι -νέο κτήριο κοντά σε εκείνο του Υπουργείου-, επανέρχεται στην επικαιρότητα το ερώτημα «ποιο σχέδιο έχουμε για να δυναμώσουμε την πολιτική μας πολιτική». Η κυβέρνηση Χριστόφια εισηγείται τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού. Μέχρι τώρα γίνονται μελέτες και παρ’ όλες τις υποσχέσεις για τελικό σχέδιο, η εκκρεμότητα υφίσταται. Θα πάμε σε δύο αρχές; Πώς θα συνδυαστεί η σχέση των δύο; Υποστήριξα ότι καλύτερη λύση είναι η ενίσχυση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών -ενσωμάτωση της λογικής της ΕΑΠ. Η λύση αυτή διαθέτει τα πιο κάτω πλεονεκτήματα:

Α. Υποδομές, προσωπικό, ιεραρχία.

Β. Μπορούν να αναγνώσουν καλύτερα το χάρτη του πολιτσμού με βάση την έως τώρα δράση τους.

Γ. Είναι δύσκολη η εξ αρχής συνεργασία των δύο δημόσιων υπηρεσιών με το ίδιο αντικείμενο.

Ταυτόχρονα οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες έχουν εμφανή μειονεκτήματα:

Α. Λάθος τίτλο (ο πολιτισμός και οι «υπηρεσίες» δεν συνδέονται)

Β. Ακολουθούν την δημοσιοϋπαλληλική πρακτική

Γ. Ο προϊστάμενος προκύπτει από την εσωτερική υπαλληλική διαδικασία.

Εκτιμώ ότι η λύση δεν βρίσκεται στη δημιουργία της ΕΑΠ αλλά στην αλλαγή του σημερινού τρόπου λειτουργίας των ΠΥ- νέα ονομασία, νέα δομή, νέα διευρυμένη αποστολή με αξιοποίηση αρκετών σημείων από το καλό προσχέδιο για την ΕΑΠ. Ο επικεφαλής των ΠΥ να προκύπτει από πολιτικό διορισμό. Έτσι να αντλεί πολιτικό κύρος με διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Αυτή η ανάπτυξη των ΠΥ υπόσχεται περισσότερα. Μπορεί να δώσει ώθηση στα πολιτιστικά πράγματα της Κύπρου. Ασφαλώς πέρα από το «οργανικό» κομμάτι της επέκτασης των δραστηριοτήτων των ΠΥ, υπάρχει το μέγα θέμα ποιες είναι οι κατευθύνσεις, οι μεθόδοι και οι τρόποι άσκησης πολιτιστικής πολιτικής σήμερα. Χρειάζεται αλλαγή στην ανάλυσή μας για την πολιτιστική πολιτική – τι ονομάζουμε πολιτιστική πολιτική, πώς προωθείται στην εποχή της συμμετοχής μας σε μια ευρύτερη πολυεθνική ενότητα, πώς ορίζεται σήμερα η πολιτική των επιχορηγήσεων κλπ.

Η αλλαγή έδρας των ΠΥ προσφέρει μια επιπλέον ευκαιρία για να πάρουμε αποφάσεις χωρίς εμμονές σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε άλλο περιβάλλον. Με δημιουργικό πνεύμα μπορούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση και η ανασυγκρότηση των ΠΥ την προσφέρει.