Ο Ρέν, η τρόικα και η τράπεζα Κύπρου

Ο Όλι Ρεν τα είπε στην ευρωβουλευτή Α. Παπαδοπούλου για να ακούσει η κυπριακή κοινή γνώμη: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ επανάληψη προειδοποιούσε τις κυπριακές αρχές για τα σοβαρά προβλήματα της χώρας και πως ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας θα ήταν αναπόφευκτο, εκτός αν υπήρχε άμεση διευθέτηση των κρίσιμων ζητημάτων. Όταν μια χώρα χρειάζεται οικονομική βοήθεια, είναι σημαντικό να γίνουν ενέργειες μόλις εντοπιστεί το πρόβλημα, και ότι η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρό κόστος στην οικονομία και στην κοινωνία».

Σύμφωνα με τον Ολι Ρεν, το κυριότερο πρόβλημα της Κύπρου ήταν ο δυσανάλογα μεγάλος τραπεζικός τομέας που στόχευε στην προσέλκυση κεφαλαίων με «ελκυστικούς όρους», η έλλειψη επαρκούς εποπτείας, ενώ αναγνωρίζοντας «τη σοβαρή ζημιά που υπέστη η Κύπρος από το «κούρεμα» στην Ελλάδα», επισημαίνει ωστόσο «πως σημαντικές ζημιές των τραπεζών προκλήθηκαν και από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δόθηκαν για επένδυση στον τομέα της ανάπτυξης γης».

Μέσα σε αυτή το κλίμα διεγάγεται αυτό το χρονικό διάστημα η πρώτη επί τόπου αξιολόγηση της τρόικας σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ τρόικας και κυπριακής κυβέρνησης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» στις 27 Ιουλίου «η Κύπρος φαίνεται να περνά το πρώτο δημοσιονομικό τεστ σύμφωνα με πληροφορίες που αφορούν το προσχέδιο που το κλιμάκιο της Τρόικας κατέθεσε χθες ενώπιον της κυβέρνησης. Το προσχέδιο έχει ήδη διαβιβαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών στα αρμόδια Υπουργεία για παρατηρήσεις, με στόχο μέσα στο Σαββαροκυρίακο να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και το επικαιροποιημένο Μνημόνιο να κλείσει».

Αυτή η πληροφορία δείχνει ότι υπάρχει πρόοδος, γίνονται προτάσεις, αντιπροτάσεις και ότι η τρόικα εκτιμά ότι έχει διανυθεί ένας δρόμος. Ασφαλώς πολλά μένουν για το μέλλον, άλλα άμεσης προτεραιότητας, άλλα σε επόμενο στάδιο. Αυτό είναι μια βάση για να προχωρήσουν τα πράγματα σε τέτοιο βαθμό έτσι που η Τράπεζα Κύπρου να αποφύγει περιπέτειες και να ενταχθεί σε ένα κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας. Αυτό που μπορεί να αποτελεί το πρόκριμα για την ουσία των όσων θα ακολουθήσουν είναι το ζήτημα των διαρθρωτικών αλλαγών. Πάνω σε αυτή τη γραμμή θα κριθεί το σύνολο της προσπάθειας γιατί αυτό δείχνει και την ικανότητα όλων των παραγόντων του πολιτικού συστήματος να μπουν στο κρίσιμο γήπεδο των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τον τρόπο της παραγωγικής διαδικασίας και της αντίληψης για την ανάπτυξη και την δημιουργία μεγαλύτερου εθνικού προϊόντος και συνακόλουθα νέων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, η συζήτηση για τις Κυπριακές Αερογραμμές όσο παραμένει σε τεχνοκρατικό επίπεδο δεν θα βελτιώσει κάτι. Οι ΚΑ χρειάζονται πολιτική απόφαση και βούληση για αποκρατικοποίηση, ώστε άμεσα να αλλάξουν κατεύθυνση. Ειδικότερα, δεν χρειάζεται κάποιος μάγος απο το εξωτερικό για να μας πει ότι οι Δήμοι Έγκωμης και Αγίου Δομετίου χρειάζεται να γίνουν ένας Δήμος μαζί με εκείνον της Λευκωσίας, ή ότι ο Δήμος Πάφου και ο Δήμος Γεροσκήπου στην πράξη χρειάζεται να είναι ένας Δήμος. Ειδικότερα, γίνεται μια συζήτηση για διαχωρισμό της Τράπεζας Κύπρου σε Κτηματική και Εμπορική. Το θέμα αυτό δεν ανάγεται στη σφαίρα της αρμοδιότητας του Εθνικού Συμβουλίου ή της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Ανήκει στη σφαίρα της δραστηριότητας της Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου η οποία έχει και την ειδική γνώση να πάρει αποφάσεις με στόχο την έξοδό της από το καθεστώς εξυγίανσης. Αν υπάρχει σύγχυση, τότε προκαλείται δυσλειτουργία στο επίπεδο της χάραξης μιας πολιτικής και περιπλέκεται η διαδικασία προς την επίλυση τμημάτων του συνολικού πακέτου. Συνεπώς έκαστος στο είδος του και οι τραπεζίτες τις άμεσες και ειδικές ευθύνες για σωτηρία της Τράπεζας Κύπρου.