ΟΕΛΜΕΚ με εκπλήξεις!

Εξελίξεις στα συντεχνιακά θέματα της ΟΕΛΜΕΚ. Οι εκλογικές επιδόσεις ρυθμίζουν το νέο σκηνικό.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικής μορφής ανακοίνωση που απέστειλε η «Νέα Πνοή», οι Κινήσεις «Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών», «ΔΗΚΙ» και «Νέα Πνοή για την Εκπαίδευση», «λαμβάνοντας υπόψη το ξεκάθαρο μήνυμα για αλλαγή που έστειλαν οι συνάδελφοι/ισσες Καθηγητές/τριες στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2017, αποφάσισαν τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας και συνεργασίας για την επόμενη τριετία 2017-2020, στη βάση κοινών στόχων, θέσεων και αρχών.

Η προγραμματική συμφωνία περιστρέφεται γύρω από τρεις άξονες: Αγωνιστικότητα, Συλλογικότητα, Διεκδίκηση.

Γενικός σκοπός των τριών Κινήσεων για την τριετία 2017-2020 είναι η διαμόρφωση μιας αγωνιστικής, διεκδικητικής και ισχυρής ΟΕΛΜΕΚ των Καθηγητών, που θα προασπίζεται τα συμφέροντα ΟΛΩΝ (μόνιμων, συμβασιούχων, έκτακτων, αντικαταστατών) και θα αντιμετωπίζει ισότιμα όλες τις ειδικότητες.

Μιας ΟΕΛΜΕΚ, που θα ανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία της Οργάνωσης τόσο στα μάτια των καθηγητών, όσο και της κοινωνίας.

Για την πραγμάτωση του πιο πάνω σκοπού, οι τρεις Κινήσεις θα προωθήσουν τον ριζικό εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της λειτουργίας της ΟΕΛΜΕΚ, μέσω των αναγκαίων καταστατικών ή/και οργανωτικών αλλαγών, οι οποίες θα εμβαθύνουν τη σχέση και επαφή της καθηγητικής βάσης με την ηγεσία της Οργάνωσης, θα δώσουν τη δυνατότητα να εκφράζεται η βούληση της βάσης των Καθηγητών για τη λήψη αποφάσεων σε σημαντικά θέματα (π.χ. διενέργεια δημοψηφισμάτων) και θα διασφαλίζουν τη συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των συναδέλφων.

Το διεκδικητικό πλαίσιο που καθόρισαν οι τρεις Κινήσεις για την τριετία 2017-2020, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Επαναδιαπραγμάτευση των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων με το Υπουργείο, σε συνεργασία και με τη Βουλή, για τη διόρθωση των προβλημάτων και στρεβλώσεων που ήδη παρουσιάστηκαν.
 • Επαναδιορισμός των συναδέλφων από ειδικότητες που θυματοποιούνται εξαιτίας του νέου Ωρολογίου Προγράμματος, της νέας δομής του Λυκείου ή/και άλλων αλλαγών του Υπουργείου (π.χ. Ξένες Γλώσσες, Χημεία, Φωτογραφία, Οικιακή Οικονομία, Φυσική Αγωγή, Τέχνη, της Σχεδιασμός-Τεχνολογία, Μουσική, Θεατρολογία, Πληροφορική, Γεωγραφία, Γραφικών Τεχνών).
 • Έγκαιρη προετοιμασία συμβατού με τα ΝΑΠ εκπαιδευτικού υλικού και επιμόρφωση των συναδέλφων σε πρωινό χρόνο, πριν από την επέκταση της εφαρμογής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων ή/και Δεικτών Επάρκειας και Επιτυχίας.
 • Ρεαλιστική προσαρμογή της διδακτέας ύλης όλων των γνωστικών αντικειμένων στον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο.
 • Απόρριψη του προτεινόμενου από το ΥΠΠ σχεδίου αξιολόγησης στο σύνολό του. Ζητούμε την κατάργηση του αποικιοκρατικού, αναχρονιστικού και ξεπερασμένου συστήματος του Επιθεωρητισμού.
 • Τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και όλων των απαράδεκτων προνοιών τους. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
  o Ζητούμε επαναφορά των ανεξετάσεων τον Σεπτέμβριο και κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας του Ιουνίου.
  o Διαφωνούμε με την εισαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων, όπως έχουν ψηφιστεί. Θα διεκδικήσουμε την επαναδιαπραγμάτευση της συγκεκριμένης απόφασης με τη Βουλή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. οργανωμένους γονείς, μαθητές) και θα καλέσουμε τον κλάδο να αποφανθεί σε δημοψήφισμα για το θέμα.
 • Αποτροπή των απαράδεκτων σχεδιασμών του ΥΠΠ για τον διδακτικό και εργασιακό χρόνο των Καθηγητών, με βάση την έκθεση του «εμπειρογνώμονα».
 • Απόρριψη της αποεργαστηριοποίησης των μαθημάτων της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Οικιακής Οικονομίας, που το ΥΠΠ ήδη προώθησε από την προηγούμενη σχολική χρονιά και προτίθεται να την επεκτείνει τη νέα σχολική χρονιά.
 • Ζητούμε την εργαστηριοποίηση της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας στο Λύκειο, με μέγιστο αριθμό τους 15 μαθητές.
 • Απορρίπτουμε τα μεικτά τμήματα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 • Απαιτούμε την άμεση λήψη μέτρων για την πάταξη της παραβατικότητας στα σχολεία και της βίας σε βάρος Καθηγητών/τριών.

Οικονομικά-Συνδικαλιστικά θέματα

 • Εργασιακή διασφάλιση των συναδέλφων που συμπλήρωσαν 30μηνη υπηρεσία στην Εκπαίδευση και μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα από το καθεστώς με το οποίο συμπλήρωσαν την 30μηνη υπηρεσία και το αν αυτή είναι συνεχόμενη ή διακεκομμένη. Θα διεκδικήσουμε δικαστικά και με κάθε άλλο μέσο:
 • την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων (μόνιμες αποκοπές, μείωση κλιμάκων, οδοιπορικά, συντάξεις, εφάπαξ κ.λπ.).
 • την κατάργηση της διάκρισης των Καθηγητών πολλών ταχυτήτων, έτσι ώστε όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα και ωφελήματα.
 • Άμεση κατάργηση των μειώσεων στις περιπτώσεις πρόωρων αφυπηρετήσεων.
 • Τερματισμός της αποκοπής του 0,8-2%.
 • Επιστροφή στους νόμιμους δικαιούχους της εισφοράς του 2% στο Ταμείο Σύνταξης Χηρείας.
 • Διεκδίκηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των νέων συναδέλφων (εφάπαξ, κρατική σύνταξη).
 • Επαναφορά των απολεσθέντων αντισταθμιστικών ωφελημάτων των Καθηγητών (δίωρο μετακίνησης, εργασιακό καθεστώς εσπερινού σχολείου, οδοιπορικά).

Πνευματική/πολιτιστική/κοινωνική δράση της ΟΕΛΜΕΚ

 • Στόχος ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ενός φιλόδοξου Σχεδίου Δράσης που θα έχει ως βασικές συνιστώσες τον πνευματικό, τον πολιτιστικό και τον κοινωνικό τομέα.
  Με βάση την πιο πάνω Προγραμματική Συμφωνία, οι Κινήσεις «Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών», «ΔΗΚΙ» και «Νέα Πνοή για την Εκπαίδευση» θα προχωρήσουν από κοινού σε συνεργασία με στόχο την ανάληψη της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ στις 14 Ιουνίου 2017.

Τρεις παρατηρήσεις επί του κειμένου της συμφωνίας.
Α. Κάθε προγραμματική σύγκλιση χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη της κάποιες αρχές, κάποια πολιτικά πλαίσια, κάποιες εφικτές επιδιώξεις. Συνεργάζονται παρατάξεις που βρίσκονται στην πιο μεγάλη απόσταση του πολιτικού φάσματος. Τι συνδέει την Προοδευτική με την Νέα Πνοή; Απολύτως τίποτα. Μόνο η ρύθμιση μιας συγκυριακής πλειοψηφίας για να ρυθμιστούν οι ηγετικές θέσεις.
Β. Η πολιτική αυτή χαρακτηρίζεται από αμοραλισμό. Απέτυχαν οι προηγούμενοι, ένα σημαντικό μέρος των καθηγητών τους αποδοκίμασε, άρα (χωρίς αρχές) συμμαχώ με όποιον νά’ναι φτάνει να σχηματίσω μια διαφορετική πλειοψηφία! Εμφανώς και η  προηγούμενη πλειοψηφούσα μορφή συνεργασίας («Αλλαγή»-«Νέα Κίνηση») που ηγείτο της ΟΕΛΜΕΚ,  λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο, σε καμμιά, όμως, περίπτωση δεν δικαιολογείται η επανάληψή της με άλλα μέσα. Ένα λάθος δεν το απαντάς με άλλο λάθος. Μαθαίνεις και προοδεύεις -αν θέλεις, ασφαλώς!
Γ. Πίσω από ηχηρές διατυπώσεις, διαπιστώνω μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην ανάγκη για συμμαχίες και την παιδαγωγική τους διάσταση. Αν η πολιτική ασκείται χάριν της διανομής τίτλων, χωρίς ένα κάποιο πολιτικό πλαίσιο, αν όλοι συμμαχούν με όλους ως η συνδικαλιστική πρακτική να ισούται με «μια απ’ όλα», αυτό εξηγεί γιατί η κοινή γνώμη γυρίζει την πλάτη της στα κοινά και ιδιωτεύει. Όχι από επιλογή, αλλά από διαφωνία!