Οι 24 και το Σένγκεν.

Οι λαοί κρίνουν τις εξελίξεις με τα δικά τους μάτια. Στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχει ικανοποίηση αλλά ο πρωθυπουργός της Τσεχίας εντυπωσιάζει:  «Γκρεμίζουμε βήμα βήμα το δικό μας Τείχος του Βερολίνου. Η πρώτη φορά ήταν το 1981, η δεύτερη είναι στις 21 Δεκεμβρίου 2007».

Έτσι τα μέλη της Συνθήκης Σένγκεν έγιναν 24. Τα 22 είναι μέλη της ΕΕ, συν Νορβηγία και Ισλανδία. Από το σύνολο των 27 χωρών μελών της ΕΕ, μένουν απ’ έξω οι Αγγλία και η Ιρλανδία που δεν θέλουν και οι Βουλγαρία, Ρουμανία και η Κύπρος που δεν πληρούν τα κριτήρια της συμμετοχής.

Ο δεύτερος πυλώνας της ΕΕ (εσωτερική ασφάλεια, αστυνόμευση), που καλύπτει τις αρμοδιότητες των εθνικών Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης αφορά την αλλαγή της 21ης Δεκεμβρίου 2007. Με σαφείς αποφάσεις: στις 30 Μαρτίου 2008 αρχίζει η διακίνηση ανθρώπων και αγαθών με ελεύθερη μετακίνηση από τη μια χώρα στην άλλη. Καταργείται ο έλεγχος διαβατηρίων στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα.

Αναμφίβολα η 21η Δεκεμβρίου 2007 είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.Το άνοιγμα των συνόρων είναι πολύ σημαντική στιγμή κυρίως για τις χώρες της Κεντρικής/Ανατολικής Ευρώπης. Οι χώρες αυτές έχουν σύνορα με παλαιά μέλη της ΕΕ και της Συνθήκης Σένγκεν. Είναι πράγματι το μεγαλύτερο άλμα μετά τη διεύρυνση με 10 νέα μέλη την 1η Μαίου 2004. Η Κύπρος είναι εκτός Σένγκεν εξαιτίας του κατοχικής γραμμής και της αδυναμίας της κυπριακής κυβέρνησης να ελέγξει την εκεί κατάσταση πραγμάτων. Συνεπώς η ΕΕ θεωρεί την Πράσινη Γραμμή σαν μια «τρύπα» στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και γι’ αυτό η ΕΕ αποφάσισε να αφήσει την Κύπρο εκτός.

Στο συνολικό πεδίο εξέλιξης της ΕΕ η μη συμμετοχή της Κύπρου στη Συνθήκη Σένγκεν εκ των πραγμάτων την εντάσσει στην ΕΕ των «δύο ταχυτήτων». Η ένταξη της Κύπρου στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008 είναι σημαντική πρόοδος (συμμετοχή στην «πρώτη ταχύτητα»  που λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις στα οικονομικά θέματα) αλλά την ίδια στιγμή η Κύπρος παραμένει στη «δεύτερη ταχύτητα», από τη στιγμή που δεν μπορεί να διεκδικήσει με επιτυχία  τη συμμετοχή της στη Συνθήκη Σένγκεν λόγω της τουρκικής εισβολής.