Οι ελεγκτες στο παρά πέντε

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών πρότεινε και η Βουλή συμφώνησε. Υπέρ τάχθηκαν 47 βουλευτές, ενώ 4 τήρησαν αποχή. Το θέμα αφορούσε τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας στην ουσιώδη υπηρεσία: την εναέρια κυκλοφορία στους ελεγκτές της, οι οποίοι με αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις ζητούσαν εξαίρεσή τους από τα περιοριστικά μέτρα για την οικονομία, που ψήφισε η Βουλή μετά από πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών. Έτσι τίθενται ορισμένοι περιορισμοί, τίθεται ανώτατο όριο στην αποχή από την εργασία καθώς και στην χρονική της έκταση.

Η παράγραφος 6 του νόμου που ψήφισε η Βουλή στις 8 Μαρτίου αναφέρει ότι «απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο, το οποίο, με βάση τους όρους εργοδότησής του, έχει υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας, να αρνηθεί, όταν του ζητηθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές επικαλούμενο το δικαίωμα της απεργίας, εάν η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών αυτών, κάτω από το ελάχιστο όριο παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας».

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ΚΥΠΕ στις 8 Μαρτίου «με το νέο νόμο επέρχεται επίσης τροποποίηση του περί Πολιτικής Αεροπορίας νόμου, έτσι ώστε να υπάρξει, ταυτοχρόνως, συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 255/2010 της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2010 για καθορισμό κοινών κανόνων διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας. Ο κανονισμός αυτός εναποθέτει στα κράτη – μέλη την υποχρέωση να διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, με το νόμο αυτόν καθορίζεται το ελάχιστο όριο παροχής υπηρεσίας διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας, αφ’ ενός αναφορικά με υπηρεσίες σε αεροσκάφη που υπερίπτανται του εδάφους της Δημοκρατίας και αφ’ ετέρου αναφορικά με υπηρεσίες σε αεροσκάφη που βρίσκονται εν πτήσει ή κινούνται στην περιοχή ελιγμών ορισμένου αεροδρομίου».

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια θετική αντίδραση της πολιτείας απέναντι στη συντεχνιακή αμετροέπεια. Η συντεχνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας θεώρησε ότι η οικονομική κρίση είναι υπεράνω κάθε συζήτησης και έτσι έθετε –σε μια περίοδο δύσκολη- παράλογα αιτήματα. Ακριβώς την επομένη της ψήφισης του νόμου οι ελεγκτές σταμάτησαν την απεργία και έδειξαν να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Στερνή μου γνώση; Πιθανώς. Σημασία έχει ότι οι υπερβολές δεν έτυχαν καμιάς υποστήριξης από την κοινή γνώμη και έτσι τα πράγμα πήραν διαφορετική πορεία. Δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό σχόλιο όταν τα πράγματα είναι πασιφανή. Εάν το συνδικαλιστικό κίνημα λειτουργεί με σύνεση, τότε προσπαθεί να κρατήσει ψηλά το μακροπρόθεσμο συμφέρον των εργαζομένων. Εάν βλέπει τις εξελίξεις κοντόφθαλμα, τότε χάνει κύρος και επιρροή. Σήμερα, η Κύπρος χρειάζεται το πρώτο «εάν» γιατί αποτελεί μια κύρια συνιστώσα της εξόδου από την κρίση.