Οι ένδεκα προτάσεις και η ανάπτυξη

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ (3 Φεβρουαρίου) το Υπουργείο Οικονομικών έχει ετοιμάσει «πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη» που περιλαμβάνει διάφορες προτάσεις. Οι βασικές είναι: 

1. Σχέδια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στην κατάρτιση ανέργων συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

2. Για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων προτείνεται η αναθεώρηση παρουσίασης που να αναδεικνύει σε μεγαλύτερο βαθμό τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως κέντρο παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

3. Διαμόρφωση ενός  μηχανισμού που θα αξιολογεί προτάσεις επενδυτών με μεγάλο ενδιαφέρον σε εξειδικευμένους τομείς.

4. Προώθηση μηχανισμού χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε πηγές χρηματοδότησης μέσω της παροχής εγγυήσεων με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

5. Επικαιροποίηση των αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας με την προσθήκη «τέλους πολεοδομικής αναβάθμισης» που αποσκοπεί στη φορολόγηση του οφέλους που προκύπτει λόγω ένταξης για πρώτη φορά εκτάσεων γης σε καθορισμένη ζώνη ανάπτυξης.

6. Δημιουργία ενός ή περισσότερων καζίνων.

7. Στις Κυπριακές Αερογραμμές θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να αποκλείεται η διάθεση πλειοψηφικού πακέτου σε ιδιώτη επενδύτη.

8. Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για αγορά πρώτης κατοικίας, με επέκταση του σχεδίου και για αγοραστές εξωτερικού.

9. Στην κατηγορία του εταιρικού φόρου προτείνεται η ενοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις που κυπριακή εταιρεία δανείζεται για να συνεισφέρει στο κεφάλαιο άλλης κυπριακής εταιρείας για να χρηματοδοτηθούν οι εμπορικές της δραστηριότητες.

10. Σε σχέση με την πράσινη ανάπτυξη προτείνεται η δημιουργία πράσινου ταμείου, το οποίο θα δημιουργηθεί από τη αξιοποίηση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων αερίων θερμοκηπίου (μετά το 2013). Το 50% των εσόδων θα διατίθεται για διάφορους περιβαλλοντικούς σκοπούς.

11. Ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία Καζαμία, πρώτο να αξιοποιήσει προτάσεις από άλλα κόμματα και, δεύτερο, να θέσει το πακέτο των προτάσεων του Υπουργείου Οικονομικών σε διάλογο με τα κόμματα, αποτελούν δύο κινήσεις που δείχνουν σοβαρότητα και εγκυρότητα. Είναι γενική παραδοχή ότι η ανάπτυξη αποτελεί το κλειδί για να βγει η Κύπρος από την πίεση που της ασκεί η ευρύτερη οικονομική κρίση.  Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνει ότι κάτω από τις δύο πιο πάνω προϋποθέσεις, η Κύπρος μπορεί ελπίζει βάσιμα ότι  τα δεδομένα της οικονομίας θα βελτιωθούν με συνεχή προσπάθεια, πρωτοβουλίες και συναίνεση.