Ομιλία στη δημόσια εκδήλωση του ΚΥΠΕ με θέμα: “Το κυπριακό και τα ΜΜΕ, η ενημέρωση και η δεοντολογία”

Εξαρχής θέτω το βασικό ερώτημα:

Τι είναι δημοσιογραφία;

Μερικοί πιστεύουν ότι η δημοσιογραφία ισοδυναμεί με την υπερβολή, τον καταγγελτικό λόγο, τον εντυπωσιασμό.

Εκτιμώ, ότι αυτά δεν έχουν μεγάλη απήχηση σήμερα. Στη δική μου κρίση, η καλή δημοσιογραφία λειτουργεί ως ο «ενδιάμεσος» ανάμεσα στον πολίτη και τις ειδήσεις, βασίζεται σε αρχές που έχουν καθιερώσει οι μεγάλες δημοσιογραφικές σχολές.

Αρχές όπως ο σεβασμός στην αλήθεια, η αμερόληπτη παρουσίαση των ειδήσεων, η ακρίβεια και η αντικειμενικότητα στην ενημέρωση της κοινής γνώμης για όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και στον κόσμο.

Ο δημοσιογραφικός λόγος διευκολύνει τον αναγνώστη να κατανοήσει φαινόμενα που τον περιβάλλουν.

Η δημοσιογραφία βασίζεται στην έρευνα, στις πηγές, στη διασταύρωση των ειδήσεων, στον σεβασμό στη δεοντολογία.

Άρα, η δημοσιογραφία προβάλλει όσα συμβαίνουν γύρω μας, ελέγχει, εκφράζει κριτικές παρατηρήσεις για όσα κρίνει ως αδυναμίες ή λάθη απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας.

Σε κανέναν δεν διαφεύγει ότι στο χώρο των ΜΜΕ σε όλες τις χώρες, αντιπαρατίθενται οικονομικά και εκδοτικά συμφέροντα, γραμμές που εκφράζουν μια εκδοτική ή διευθυντική ομάδα.

Σοβαρά ζητήματα παραμένουν εκκρεμή και συνδέονται με την έκταση της ελευθερίας του δημοσιογράφου και των απόψεων της ιδιοκτησίας σε ένα Μέσο. Δύσκολα θέματα, πιο δύσκολες απαντήσεις, για όλες τις χώρες.

Γνωρίζουμε ότι η μάχη για την κατεύθυνση της δημοσιογραφίας δεν έχει κριθεί οριστικά, παραμένει ανοικτή γιατί η κάθε μέρα δημιουργεί νέες αξιολογήσεις.

Κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι,

Η δημοσιογραφικός λόγος οφείλει να μαθαίνει τους αναγνώστες να σκέφτονται, να τους δίνει την απαραίτητη ύλη για να κρίνουν, να συγκρίνουν, να γίνονται πολίτες με κριτική άποψη.

Έτσι μια κοινωνία καλλιεργεί όλα όσα την ενώνουν, όλα όσα αποτελούν κοινές και διαφορετικές προτάσεις της και γι’ αυτό ο συναινετικός λόγος αποτελεί το κρίσιμο στοίχημα για τον χώρο των ΜΜΕ στην Κύπρο.

Αν έτσι ορίσουμε τη δημοσιογραφία, ήδη καλύψαμε το 50% του θέματος που δηλώνει ο τίτλος της εκδήλωσής μας, «Το κυπριακό και τα ΜΜΕ: η ενημέρωση και η δεοντολογία»:

Χρειαζόμαστε ήπιους τόνους στη δημόσια συζήτηση για τις εξελίξεις στο κυπριακό, χωρίς χαρακτηρισμούς, χρειαζόμαστε μάχη επιχειρημάτων, όχι μάχες επιθέτων.

Έτσι οι πολίτες κερδίζουν γνώσεις, δημιουργούν καθαρές σκέψεις, εγκρίνουν ή απορρίπτουν μια πολιτική εξέλιξη με βάση την πραγματική γνώση.

Οι διαφορετικές γνώμες θωρακίζουν μια πορεία, οι πολίτες γίνονται συμμέτοχοι σε μιαν εξέλιξη, είτε με τη συμφωνία, είτε με τη διαφωνία τους.

Αυτό ας το κρατάμε στα υπόψη: η εποχή της μονολιθικότητας δεν υπάρχει. Οι «γραμμές» όπως τις γνωρίζαμε σε περασμένες δεκαετίες, υφίστανται ρωγμές. Οι πολίτες αυτονομούνται, έχουν περισσότερες απαιτήσεις, επιλέγουν με πιο απαιτητικά κριτήρια.

Οι πολίτες έχουν πλέον κάθε δυνατότητα να γνωρίζουν. Τα Νέα Μέσα ανατρέπουν παραδοσιακές πεποιθήσεις. Ο πολίτης έχει πλέον νέες λύσεις στα χέρια του. Θα βρει τα πάντα στο διαδίκτυο, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, γίνεται κάθε μέρα ο ίδιος ένας ιδιόμορφος «ατομικός δημοσιογράφος».

Αυτό δημιουργεί μια επιπρόσθετη ευθύνη στα ΜΜΕ: ακριβής ενημέρωση, πλουραλιστική αναζήτηση, είναι η δύο όψεις του ίδιου νομίσματος γιατί δίνουμε κάθε μέρα «εξετάσεις» σε πολίτες που γνωρίζουν τις ειδήσεις, μόλις αυτές είναι γεγονός!

Επιλογικά, μια σύντομη αναφορά στο ΚΥΠΕ. Ως δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης, το ΚΥΠΕ έχει την ευθύνη «να προσφέρη εις τους συνδρομητάς αυτού, συνεχώς και αδιαλείπτως, ειδήσεις πλήρεις, ακριβείς, αμερολήπτους και εγκύρους».

Αυτή είναι η θεμελιώδης ευθύνη μας, γι’ αυτό οι δημοσιογράφοι του Πρακτορείου με τη συμπαράσταση του ΔΣ, δίνουν την καθημερινή μάχη για την αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση. Γνωρίζουμε τι έχουμε κατακτήσει, γνωρίζουμε, επίσης, τι χρειάζεται να βελτιώσουμε.

Η σημερινή εκδήλωσή μας, λέει κάτι πολύ απλό.

Το ΚΥΠΕ ως δημοσιογραφικός οργανισμός ζει μέσα στην κοινωνία μας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί.

Το ΚΥΠΕ δεν έχει τις λύσεις στα ζητήματα που θέτει ο τίτλος της εκδήλωσής μας, εμείς θέτουμε τα ερωτήματα.

Γι’ αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδης και οι τρεις ομιλητές, ο Ν. Χριστουδουλίδης, ο Α. Δημητριάδης και ο Γ. Παυλίδης θα έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο να τα απαντήσουν!!!

Λάρκος Λάρκου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΥΠΕ