ΟΟΣΑ, Κύπρος και φορολογία!

Όπως συχνά συμβαίνει, από άλλους μαθαίνουμε αλήθειες για την Κύπρο! Έτσι και τώρα. Στις 23 Νοεμβρίου 2013 στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν ήταν καθόλου κολακευτικά για την νήσο -στοιχεία από ρεπορτάζ στο ΚΥΠΕ: «Το Λουξεμβούργο, η Κύπρος, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, η Ελβετία και οι Σεϊχέλες δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την φορολογική διαφάνεια, γεγονός που πιθανόν θέτει τις επενδύσεις στις χώρες αυτές σε κίνδυνο, σύμφωνα με ένα διεθνές φόρουμ για φορολογικά ζητήματα. Τα πέντε αυτά κράτη είτε δεν παρέδωσαν στοιχεία σχετικά με φορολογούμενους σε άλλα κράτη είτε δεν συγκέντρωσαν στοιχεία για τους μετόχους επιχειρήσεων στο έδαφός τους ή και τα δύο… Ο Πασκάλ Σεν Αμάν, επικεφαλής της διεύθυνσης φορολογικής πολιτικής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που επιβλέπει το Φόρουμ, δήλωσε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι τράπεζες και οι κρατικές υπηρεσίες στο εξής θα εξετάζουν πολύ πιο επιφυλακτικά το ενδεχόμενο να επενδύουν σε αυτές τις χώρες. «Πρόκειται για ζήτημα φήμης, θα ασκείται πίεση τις επιχειρήσεις γα να εξηγούν γιατί συναλλάσσονται σε χώρες που δεν είναι καθαρές από την σκοπιά του Παγκόσμιου Φόρουμ».

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ «το Λουξεμβούργο, η Κύπρος, οι Σεϊχέλες και οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι δεν πέρασαν την δοκιμασία διότι οι δομές που θέσπισαν δεν λειτουργούν όπως πρέπει, ενώ Ελβετία διότι δεν έχει θεσπίσει καν ακόμη τη νομοθεσία που απαιτείται για την φορολογική συνεργασία με άλλα κράτη»

Ορισμένες χώρες αντέδρασαν στην κριτική από τον ΟΟΣΑ. Το Λουξεμβούργο θεωρεί την κατηγοριοποίηση αυτή «υπερβολικά αυστηρή». Ο Υπουργός αρμόδιος για Χρηματοοικονομικές Υποθέσεις των Βρετανικών Παρθένων Νήσων Νιλ Σμιθ «ότι η κατηγοριοποίηση αυτή δεν αντανακλά τις τρέχουσες πρακτικές στη χώρα του, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή μετά το 2012». Ο Μάριο Τουόρ, από τη διεύθυνση του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών της Ελβετίας είπε ότι «η Ελβετία ελπίζει να θεσπίσει το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο σύντομα και να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται προς τους διεθνείς κανόνες διαφάνειας το επόμενο έτος».

Η παρατήρηση ότι οι πέντε χώρες «δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την φορολογική διαφάνεια, γεγονός που πιθανόν θέτει τις επενδύσεις στις χώρες αυτές σε κίνδυνο» είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Ειδικότερα για την Κύπρο ζήτημα είναι πιο ουσιαστικό: πώς θα ξεπεραστεί σε σύντομο χρόνο η οικονομική κρίση, πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας αν, εκτός άλλων, δεν έρθουν ξένες επενδύσεις; Πώς θα οικοδομηθεί μια καλύτερη επενδυτική ατμόσφαιρα, όταν μια ξένη εταιρεία, διαβάσει αυτές τις διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ; Η αναφορά στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς προσφέρει την ευκαιρία για συμμόρφωση της Κύπρου με τα διεθνή πρότυπα, γιατί αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά επείγον μέτρο που βοηθά στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της. Μια εταιρεία προφανώς ψάχνει και άλλες επιλογές για να προχωρήσει σε επενδύσεις, συνεπώς η Κύπρος αν θέλει να βελτιώσει τις προοπτικές για σύντομη έξοδο από την κρίση οφείλει να θέσει σε κίνηση ένα πακέτο αλλαγών που θα δώσουν στην οικονομία νέες προοπτικές για ανάκαμψη. Οι διαπιστώσεις ΟΟΣΑ, υπό μια έννοια, αποτελούν και ένα κίνητρο!