Πάρκιγκ για ακίνητα…

Οι ειδήσεις της πίσω σελίδας συχνά δεν έχουν τη τύχη που τους αξίζει. Περνούν και χάνονται. Αλλά αυτές επιμένουν να μας ενοχλούν. Ο προϊστάμενος του τομέα της Οδικής Κυκλοφορίας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών δηλώνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων κυκλοφορούν χωρίς άδειες κυκλοφορίας. Έτσι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν την ηλεκτρονική ανανέωσή τους για το 2009. Η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας παρουσιάζει στοιχεία: ελάχιστοι χώροι πάρκιγκ αυτοκινήτων έχουν άδεια λειτουργίας σε ολόκληρη την Κύπρο, η μεγάλη πλειοψηφία τους λειτουργεί στο στυλ «παίρνω ένα χώρο, τον διαμορφώνω αναλόγως και κόβω εισιτήρια». Τα δύο αυτά παραδείγματα –και άλλα πολλά που συχνά αναφέρει με τις εκθέσεις της η Γενική Ελεγκτής- αποδεικνύουν ότι η ανομία λειτουργεί υπό τη σκέπη της δημόσιας διοίκησης και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μπορεί να γίνεται κατανοητή μια καθυστέρηση, αυτό εδώ όμως είναι κλασσική μορφή ανομίας η οποία εμφανίζεται με δηλώσεις ή ανακοινώσεις στον τύπο από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για να μην υπάρχουν τα φαινόμενα αυτά!

Είναι απίστευτο ότι εμφανίζονται ως «κανονικές» ειδήσεις και όχι ως ειδήσεις που χρήζουν κριτικής αποδοκιμασίας. Είναι απαίτηση του κάθε πολίτη εκείνοι που φέρουν την ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος ή που εκ του νόμου είναι υπεύθυνοι για να διατυπώσουν εισηγήσεις για τα επόμενα βήματα, πρώτα να προετοιμάζουν προτάσεις και μετά να διατυπώνουν τις στατιστικές τους. Η σημερινή πρακτική είναι μια κανονική πρόκληση για όλους τους άλλους πολίτες. Πρώτα διαβάζουμε διαπιστώσεις, μετά ακολουθεί σιωπή, έως την ετήσια επανάληψη του ίδιου έργου…