Πήλινο βαρόμετρο…

Αυτή είναι μια χαρακτηριστική αδυναμία να συνδέσουμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές ανατροπές με τη δική μας πορεία. Μέσα από δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου η μεγάλη πλειοψηφία των κυπρίων, το 72.5%, θεωρεί ότι η διεύρυνση της ΕΕ προς τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης συνέβαλε στην απώλεια θέσεων εργασίας και στην Κύπρο!. Το ποσοστό αυτό ήταν από τα υψηλότερα της έρευνας, καθώς ο μέσος όρος στην Κοινότητα ήταν 55,7%. Η δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της Επιτροπής από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2009 συμπίπτει με τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την πτώση του τείχους του Βερολίνου.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό το ότι η πλειοψηφία των ε/κ , δεν είναι σε θέση να εξηγήσει τη μεγάλη επιτυχία της 1ης Μαίου 2004 με ορθολογικό τρόπο και εκφράζει απόψεις αβάσιμες και εσωστρεφείς. Ως γνωστόν, η διεύρυνση της ΕΕ με δέκα νέα μέλη το 2004 κατέστη εφικτή επειδή η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε την άποψη που διαμόρφωσε ο Γ. Κρανιδιώτης το 1998 ότι η ΕΕ δεν μπορεί να διευρυνθεί μόνο προς Ανατολάς με τις οκτώ χώρες της Α. Ευρώπης, αλλά να κρατήσει την ισορροπία της και προς το Νότο με τη διεύρυνση προς τη Μάλτα και την Κύπρο. Συνεπώς η διεύρυνση δεν προέκυψε από το πουθενά αλλά προέκυψε με σχεδιασμό, αντιπαραθέσεις με κράτη-μέλη, επιχειρήματα και αγώνα να μπει η Κύπρος πρώτα ως «δίδυμο» με τη Μάλτα και μετά ως «ισορρόπηση» της προς ανατολάς διεύρυνση. Άρα εάν δεν προέκυπτε η απόφαση για «ανατολική» διεύρυνση, ούτε η νότια θα υπήρχε, συνεπώς η Κύπρος θα ήταν εκτός ΕΕ όπως και οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. Είναι όμως χαρακτηριστική η αδυναμία των πολιτικών και πνευματικών δυνάμεων στην Κύπρο να δουλέψουν πάνω στην ευρωπαϊκή μας πορεία (1988-2004) και έτσι να δημιουργούν μια κοινή γνώμη με στέρεη γνώση και ορθολογική αξιολόγηση της πιο μεγάλης επιτυχίας της Κύπρου τα τελευταία πολλά χρόνια. Η εξήγηση για αυτή τη μεγάλη αδυναμία οφείλεται στο ότι οι μεγάλες αποφάσεις για την ένταξη της Κύπρου λήφθηκαν στην Αθήνα και συνήθως στην Κύπρο υπήρχε γκρίνια και σιωπή. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τα σημερινά πορίσματα του Ευρωβαρόμετρου γιατί ο χρόνος δίνει την άνεση για περισσότερη γνώση και ερμηνεία των όσων σημαντικών συνέβησαν σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή που οδήγησε στην ένταξη. Είναι θέμα που συνδέεται με τη δική μας θέληση να αποκτούμε πολιτική αυτογνωσία από όσα κατακτήσαμε συνδυασμένη με πολιτική οξυδέρκεια για όσα μπορούμε να κατακτήσουμε αύριο.