Ποδόσφαιρο με λιγότερη μάστιγγα; απόδειξη!

Στις 14 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την απόφασή της «να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τους αθλητικούς φορείς και τις αρχές επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση της μάστιγας των προσυνεννοημένων αγώνων και της διαφθοράς στον αθλητισμό». Η Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας, νεολαίας και αθλητισμού, δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι «η Επιτροπή συμβάλλει στη συνεκτική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού σε συντονισμό με τα διοικητικά όργανα του αθλητισμού, την Europol, την ευρωπαϊκή υπηρεσία επιβολής του νόμου, την Eurojust, η οποία είναι αρμόδια για τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των εθνικών εισαγγελέων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί επίσης σχέδια για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του αθλητικού κινήματος αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά με το πρόβλημα. Η δήλωση της Επιτρόπου σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή περιλαμβάνει και τα εξής:

«Το φαινόμενο των προσυνεννοημένων αγώνων και η διαφθορά αποτελούν σήμερα τις σοβαρότερες απειλές για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τις αθλητικές αρχές στην αντιμετώπισή τους. Έχω ασφαλώς επίγνωση της συμμετοχής οργανωμένων εγκληματικών δικτύων στο στο πρόσφατο σκάνδαλο προσυνεννοημένω αγώνων που συγκλόνισε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες μου έχουν έρθει σε επαφή με την Europol για να συζητήσουν την υπόθεση και χαιρετίζω τη δράση την οποία έχει αναλάβει η Europol μέχρι σήμερα. Για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάζονται τώρα στενά προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του ποινικού δικαίου, της προστασίας των δεδομένων και της εσωτερικής αγοράς. Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε πρόσφατα η Europol, η συμμετοχή των φορέων επιβολής του νόμου, και ιδίως η συνεργασία τους σε επίπεδο ΕΕ, έχει ουσιώδη σημασία για την καταπολέμηση της απειλής των προσυνεννοημένων αγώνων. Αυτές οι πρόσφατες υποθέσεις προσυνεννοημένων αγώνων ενδέχεται να απαιτήσουν στενό συντονισμό μεταξύ των δικαστικών αρχών που εμπλέκονται στις σχετικές ποινικές έρευνες και διώξεις.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων του 2012 για τον αθλητισμό, η Επιτροπή επέλεξε πέντε σχέδια στον τομέα των προσυνεννοημένων αγώνων… Οι συντονιστές των σχεδίων συνεργάζονται για την επίτευξη συνεργειών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών. Τα αποτελέσματα των σχεδίων θα μας βοηθήσουν στη διάδοση ορθών πρακτικών και την ενίσχυση των δικτύων. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι συνεργάζομαι στενά με τον συνάδελφό μου, τον επίτροπο κ. Μπαρνιέ για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των προσυνεννοημένων αγώνων από την οπτική γωνία των αθλητικών στοιχημάτων. Στις 23 Νοεμβρίου 2012 η Επιτροπή ενέκρινε ένα «σχέδιο δράσης» για τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, το οποίο περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την ακεραιότητα στον αθλητισμό. Μία από τις δράσεις που προτείνει η Επιτροπή είναι η έκδοση σχετικής σύστασης το 2014. Θα αναληφθούν επίσης και άλλες πρωτοβουλίες, όπως μελέτες, ημερίδες εργασίας και συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για την εκπόνηση της σύστασης. Τέλος, στις 5 Φεβρουαρίου 2013 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση επανεξέτασης της οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Λόγω των ανησυχιών ότι ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών είναι ευάλωτος στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή πρότεινε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και πέραν των καζίνων, ώστε να καλυφθεί το σύνολο του τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Δεδομένης της εξέλιξης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι σημαντικό να μπορεί το πλαίσιο της ΕΕ να ανταποκρίνεται με αυστηρό αλλά ευέλικτο τρόπο». Το πρόβλημα των προσυνεννοημένων αγώνων θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα εξεταστούν στο παγκόσμιο συνέδριο των υπουργών Αθλητισμού στο Βερολίνο τον Μάιο.

Το δελτίο τύπου είναι ενδιαφέρον. Τα βήματα που προτείνει η Επιτροπή φαίνονται μάλλον αργοκίνητα και χλιαρά. Το παράνομο στοίχημα κυριαρχεί, όλοι γνωρίζουν την επιρροή του στα προσυνεννοημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, γνωρίζουν τη διεθνή του διάσταση και η Επιτροπή εισηγείται «μελέτες, ημερίδες εργασίας και συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για την εκπόνηση σύστασης για το 2014». Δηλαδή διάλογος ερήμην της πραγματικότητας. Το παράδειγμα της Κύπρου είναι πολύ γνωστό: καταγγελίες από τα πιο αρμόδια διεθνώς σώματα για προσυνεννοημένα παιχνίδια, έρευνες της κυπριακής αστυνομίας, μηδέν αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει το δρόμο: δεν αρκούν διαπιστώσεις ή μελέτες. Χρειάζεται παράδειγμα και έργα ώστε να πιστέψει ο φίλαθλος κόσμος ότι κάτι γίνεται. Στα γήπεδα με έργα και όχι στις ημερίδες ή στις κερκίδες!

Λάρκος Λάρκου