Πολιτισμός και αρχές.

Το προηγούμενο επί προεδρίας Παπαδόπουλου δεν ευδοκίμησε. Διορίστηκε πρόεδρος και επιτροπή. Μηδενικό το αποτέλεσμα. Τώρα οι συζητήσεις αποκτούν νέα βάση, αφού έχει διοριστεί από τον πρόεδρο Χριστόφια νέα «Ομάδα Μελέτης» η οποία έως τον Οκτώβριο του 2008, θα παρουσιάσει το οργανόγραμμά της. Αυτή τη φορά υπάρχει αισιοδοξία ότι η «Ενιαία Αρχή Πολιτισμού» θα επιτύχει. Δεν είμαι βέβαιος ότι το ζήτημα του πολιτισμού μπορεί να πάρει φόρα με τη δημιουργία της ΕΑΠ. Πρώτο, γιατί δύσκολα θα αποκτήσει τις υποδομές και τον προϋπολογισμό ώστε να κατευθύνει το πολιτιστικό παιχνίδι. Δεύτερο, γιατί θα μπλέξει με τη δημόσια υπηρεσία του πολιτισμού η οποία συνήθως δεν θέλει μη ιεραρχικά καπελώματα. Τρίτο, γιατί οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες στο Υπουργείο Παιδείας διαθέτουν υποδομές, προϋπολογισμό και προσωπικό.

Υπάρχει καλύτερη λύση; Προσωπικά μου φαίνεται πιο καλή λύση η αναδιάρθρωση των «Πολιτιστικών  Υπηρεσιών» του Υπουργείου Παιδείας. Ασφαλώς με άλλη ονομασία ( επιτέλους, ο πολιτισμός δεν είναι υπηρεσίες…), με διευρυμένη αποστολή (υιοθετώντας αρκετά ενδιαφέροντα που φιλοδοξεί να πετύχει η ΕΑΠ), με νέο προσωπικό, με θέση πολιτικού διορισμού για τον επικεφαλής (λ.χ. σε βαθμό «Γενικού Γραμματέα της Διεύθυνσης Πολιτισμού»), αντίστοιχο του Γ.Δ. του Υπουργείου Παιδείας. Το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι σε (συγκριτικά) καλύτερη θέση να οργανώσει τις υποδομές, να ενώσει και να διαφοροποιήσει τις πολιτιστικές δράσεις κατά αντίστοιχο τρόπο-Παιδεία/Πολιτισμός.

Βλέπω τις δυσκολίες που η γραφειοκρατία δημιουργεί, βλέπω και τις παγιωμένες δημοσιοϋπαλληλικές συνήθειες που εμποδίζουν κάθε πρωτοβουλία. Ωστόσο, οι λύσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να προκύψουν μέσα από τα υπαρκτά σχήματα παρά μέσα από καινούρια οργανογράμματα που μάλλον θα έχουν περιορισμένα μέσα πίεσης ή εξέλιξης.