Σχολεία ανοικτά στη γειτονιά, ανοικτά στην κοινωνία

«Η Δήμος Αθηναίων προωθεί το πρόγραμμα «Σχολεία ανοιχτά στη γειτονιά, ανοιχτά στην κοινωνία». Σύμφωνα με την ανακοίνωση «τα σχολικά κτήρια ανήκουν στους δήμους και οι χώροι τους, μετά τις ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου ωρολογίου προγράμματος του υπουργείου Παιδείας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ήδη, κατά τις απογευματινές ώρες, πραγματοποιούνται διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις από τους Συλλόγους Γονέων και άλλους φορείς.

Βασικές στοχεύσεις της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ένας κατάλογος πιστοποιημένων προσφερόμενων δράσεων δημιουργικής απασχόλησης, εναλλακτικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για παιδιά, οι οποίες θα μπορούν να προσφερθούν μέσα στον ήδη οικείο χώρο του σχολείου τους. Δεύτερον, να λειτουργήσουν οι χώροι του σχολείων και ιδιαιτέρα το προαύλια ως χώροι οικείοι και ασφαλείς, στους οποίους τα παιδιά θα μπορούν να συναντιούνται, να πραγματοποιούν δικές τους δράσεις ή απλά να τους δίνεται η δυνατότητα να συνυπάρχουν με τους δικούς τους τρόπους.

Επίσης, οι ενήλικες -γονείς, εκπαιδευτικοί, κάτοικοι της τοπικής κοινότητας- να έχουν και αυτοί δυνατότητες και ευκαιρίες συνάντησης, ψυχαγωγίας, οργάνωσης δράσεων για τους ίδιους (π.χ. εκμάθηση γλωσσών, σεμινάρια, συναντήσεις με ειδικούς) αλλά και μαζί με τα παιδιά (π.χ. γιορτές, εργαστήρια).

Σήμερα, υπάρχει μια πλειάδα κρατικών φορέων, υπηρεσιών του δήμου, εξειδικευμένων ατόμων, συλλογικοτήτων, Μουσείων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδρυμάτων κ.λπ. που υλοποιούν προγράμματα για παιδιά ή/και ενήλικες με εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και μπορούν εν δυνάμει να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία για «Σχολεία ανοιχτά στη γειτονιά, ανοιχτά στην κοινωνία».

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος Αθηναίων απευθύνει πρόσκληση σε όποιους ενδιαφέρονται (εξειδικευμένα άτομα, υπηρεσίες, φορείς, οργανώσεις ιδρύματα, μουσεία, κ.λπ.), είτε δραστηριοποιούνται ήδη στους χώρους των σχολείων, είτε επιθυμούν να το πράξουν στο μέλλον, να καταθέσουν τις προτάσεις τους για οποιαδήποτε δράση μπορεί να υλοποιηθεί.

Όλες οι δράσεις θα αναρτώνται σε ιστότοπο που θα δημιουργηθεί με στόχο την ενημέρωση όλων για το είδος και τη φύση των δράσεων.

Ήδη, από το δήμο συγκροτήθηκε ομάδας εργασίας έργο της οποίας είναι η συγκέντρωση και η επιλογή προτάσεων. Βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή των δράσεων είναι να απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς ή κατοίκους της τοπικής κοινότητας. Επίσης, να είναι καλοσχεδιασμένες, συνεκτικές και τεκμηριωμένες με ξεκάθαρους στόχους, να έχουν συνάφεια με τις δράσεις, τους προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της πολιτείας και του δήμου Αθηναίων. Ακόμη να είναι δράσεις που, κυρίως, θα προσφέρονται δωρεάν ή θα έχουν λογική οικονομική επιβάρυνση.

Ενδεικτικά, η φύση των προτεινόμενων δράσεων θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη:

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά
  • Ενημερωτικά-επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς, γονείς, πολίτες
  • Δράσεις ψυχαγωγίας με εκπαιδευτικό προσανατολισμό (π.χ. άθληση, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες)
  • Εκθέσεις (π.χ. αποκέντρωση εκθεμάτων μουσείων)
  • Φεστιβάλ φορέων».

Το πρόγραμμα «Σχολεία ανοιχτά στη γειτονιά, ανοιχτά στην κοινωνία» είναι υπόθεση ευρύτερη, πέραν του παραδείγματος που περιγράφει «Το Βήμα». Η Κύπρος υστερεί στον τομέα αυτό, ενώ διαθέτει πλήθος από σχολικές υποδομές στις πόλεις και στα χωριά. Είναι απαράδεκτο υποδομές που κτίζει ο κύπριος φορολογούμενος να τις αφήνουμε ανεκμετάλλευτες μόλις κτυπήσει το κουδούνι για το τέλος των μαθημάτων. Χρειάζεται η ανάπτυξη της κοινής λογικής για να λύσουμε στοιχειώδη όπως η άθληση, η ψυχαγωγία, οι εκδηλώσεις με αξιοποίηση σχολικών κτιρίων. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε και άλλες εμπειρίες, αλλά αυτό που μετρά είναι να έχεις κατεύθυνση, να γνωρίζεις τι θέλεις και πού πας. Τα σχολικά κτίρια είναι κτήμα όλων των κυπρίων και έτσι επιβάλλεται να αξιοποιηθούν-για όλους! Τίποτε λιγότερο, τίποτα περισσότερο γιατί «τα σχολικά κτήρια ανήκουν στους δήμους και οι χώροι τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας μετά τις ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου ωρολογίου προγράμματος του υπουργείου Παιδείας».