Σχολείο με ανοικτούς ορίζοντες

Η Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) για την Παιδεία έθεσε τις βάσεις και οι προτάσεις της ήδη αποτελούν το υλικό για τα επόμενα βήματα καθώς ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Μ. Ακιντζί, έδωσαν τα πράσινο φως προς την κατεύθυνση αυτή. Ο πρόεδρος του ε/κ τμήματος της ΤΕ καθηγητής Μ. Ζεμπύλας, δήλωσε ότι «έχουμε καταλήξει πρόσφατα σε μια σειρά από μέτρα, τα οποία θα προωθηθούν μέσω των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, με στόχο τη διοργάνωση συγκεκριμένων δράσεων».

Ο Υπουργός Παιδείας Κ. Καδή και ο πρόεδρο του ε/κ τμήματος στην Τεχνική Επιτροπή για την Παιδείας Μιχαλίνος Ζεμπύλας έχουν τις λεπτομέρειες. Μερικές από τις οποίες είναι:

1. Μ. Ζεμπύλας: «Το σημαντικότερο όμως μέτρο είναι η δημιουργία, για πρώτη φορά, ενός μηχανισμού βάσει του οποίου θα γίνονται οι επαφές ομάδων εκπαιδευτικών και μαθητών από τις δύο κοινότητες. Συμπλήρωσε δε πως η σχετική ενημέρωση των διαφόρων επιλογών που θα έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές από τις δύο κοινότητες θα γίνει σύντομα.

2. Κ. Καδής: «η Τεχνική Επιτροπή επεξεργάστηκε κάποια μέτρα που προωθούν τις επαφές μαθητών και εκπαιδευτικών των δύο κοινοτήτων. Επισήμανε πως οι εισηγήσεις εγκρίθηκαν από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και ότι στο παρόν στάδιο, το υπουργείο εξετάζει πώς να υλοποιηθούν. Οι κοινές δραστηριότητες θα είναι εκπαιδευτικού και όχι πολιτικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα είπε ότι προνοείται η εμπλοκή μαθητών και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.

3. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στα εξής:

  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα αντιρατσιστικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων με καλές παιδαγωγικές πρακτικές και δραστηριότητες που μπορεί να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των επαφών.
  • Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού με λογοτεχνικά έργα της άλλης κοινότητας κ.τ.λ. Είπε ακόμα ότι κάποια από αυτά τα μέτρα μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και άλλα είναι πιο μακροπρόθεσμα και θα πάρουν περισσότερο χρόνο. «Όλα τα μέτρα εντάσσονται στους όρους εντολής της Επιτροπής μας που είναι η οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς από τις δύο κοινότητες».
    Διευκρίνισε ότι πρόκειται για πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί και ότι η διδασκαλία των κειμένων αυτών είναι προαιρετική. Εναπόκειται στον κάθε φιλόλογο να αποφασίσει ή να επιλέξει κείμενα από το σχετικό υλικό. Ο κ. Καδής σημείωσε, επίσης, ότι και παλαιότερα είχαν ενταχθεί κείμενα τουρκοκυπρίων στα σχολεία. Πράγματι, με μια απλή διερεύνηση στο αρχείο του υπουργείου προκύπτει ότι το 2008 και το 2009, στο πλαίσιο του υπό έμφαση στόχου για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, είχαν δοθεί στα σχολεία αρκετά ποιήματα και κείμενα τ/κ λογοτεχνών. Από τη σχολική χρονιά 2016-17 θα συμπεριλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα Λογοτεχνίας και κείμενα τ/κ λογοτεχνών μεταφρασμένα στα ελληνικά, όπως καθορίζεται πιο κάτω:
  • Συμπερίληψη διηγημάτων από την ανθολογία διηγήματα Ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, Λευκωσία, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας 2013, στα αναλυτικά προγράμματα λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου.
  • Συμπερίληψη ποιημάτων τ/κ στα αναλυτικά προγράμματα Λυκείου» (το πιο πάνω υλικό από το http://www.newsbomb.com.cy ,15/10/15).

Θεωρώ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός καλύτερου κλίματος γνωριμίας και κατανόησης της τ/κ λογοτεχνικής παραγωγής. Αυτό όταν γίνεται πλήρως, οι ε/κ μαθητές να γνωρίζουν τους τ/κ λογοτέχνες και οι τ/κ μαθητές τους ε/κ λογοτέχνες, αποτελεί ένα συστατικό μιας κοινωνίας που θέλει να γνωρίζει την πολιτιστική παραγωγή στο σύνολό της. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι και άλλες κοινότητες κυπρίων διαθέτουν ποιοτικη συνεισφορά στην πολιτιστική δράση με σφραγίδα, όπως λ.χ. αρμενικής καταγωγής μουσικοί με εκπληκτική επίδοση στη δημώδη μουσική πάνω σε στίχους στην κυπριακή διάλεκτο. Αυτή η αλλαγή έχει μεγάλη χρησιμότητα εάν θέλουμε μια Κύπρο με διαφορετικό μέλλον. Μια παιδεία με ανοικτούς ορίζοντες μπορεί να οικοδομήσει μια διαφορετική Κύπρο, γιατί θα καλλιεργεί μαθητές- πολίτες με σύγχρονο πνεύμα, και θα συμβάλλει στην πολιτική για την ανάπτυξη μιας παιδείας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που η συμμετοχή μας στην ΕΕ επιβάλλει.