Σκόπια και διπλωματία

Σε ανταπόκριση του Χρ. Μιχαηλίδη στο ΚΥΠΕ στις 4 Ιουλίου τα πιο κάτω σχετικά με την τελευταία κόντρα ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Σκόπια. Το πλήρες κείμενο ως εξής:

«Ως «ακραίες, ανιστόρητες, απαράδεκτες και λαϊκίστικες κορώνες, που κρατούν άλλωστε τα Σκόπια εκτός Ευρώπης και εκτός ΝΑΤΟ», χαρακτήρισε η κυβερνητική εκπρόσωπος της Ελλάδος, Σοφία Βούλτεψη, τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Βουλής της ΠΓΔΜ και πρώην υπουργού των Εξωτερικών Αντόνιο Μιλοσόσκι, σχετικά με το σχόλιο του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου της Προεδρίας στο Στρασβούργο, περί ανυπαρξίας της λεγόμενης «μακεδονικής γλώσσας». Ο κ. Σαμαράς είπε, συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου που εμφανίστηκε ως «ανταποκριτής διάφορων μέσων ενημέρωσης στην μακεδονική γλώσσα», ότι τέτοια γλώσσα δεν υπάρχει και είναι μόνο «επινόηση των κομμουνιστων».

«Με την αναφορά του αυτήν, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Σαμαράς, αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν μπορεί να επιλύσει την διαφορά» μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ για το θέμα του ονόματος, «αλλά ως δημιουργός ο ίδιος του προβλήματος αυτού θα κάνει τα πάντα για να μην βρεθεί λύση», σχολίασε με έντονο ύφος ο κ. Μιλοσόσκι.

«Η δήλωση του κ. Σαμαρά μοιάζει με δήλωση πολιτικού του 19ου αιώνα που δεν μπορεί να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων… Σχετικά με τα περί μη ύπαρξης μακεδονικής γλώσσας, τον προτρέπουμε, εφόσον έχει χρόνο στη διάθεση του, να επισκεφθεί για μία εβδομάδα τη Φλώρινα, την Έδεσσα και τα χωριά της Καστοριάς για να διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα διατηρείται και ομιλείται από την μακεδονική μειονότητα η μακεδονική γλώσσα» συμπλήρωσε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ. «Επομένως κατά τον κ. Μιλοσόσκι εκτός από “μακεδονική γλώσσα” υπάρχει και …”μακεδονική μειονότητα”. Και αυτό καθιστά τη θέση της χώρας του ακόμη πιο δυσχερή» παρατήρησε η Ελληνίδα κυβερνητική εκπρόσωπος».

Αυτή η εικόνα/ρεπορτάζ δείχνει με σχετική ευκολία ότι το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων αντί να οδηγείται προς την επίλυση, μάλλον κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έχοντας διατυπώσει δημοσίως άποψη υπέρ της σύνθετης ονομασίας ήδη από το 1992, μπορώ να υπενθυμίσω ένα απόσπασμα του τότε άρθρου μου (ο Φιλελεύθερος, 17 Νοεμβρίου 1992): «Ο Ελληvικός λαός, αν εvημερωvόταv έγκαιρα και σωστά θα στήριζε μια διαφoρετική πoλιτική. Θα ήταv δίπλα από σειρά πρωτoβoυλιώv με βαλκαvικό πρόγραμμα και πανευρωπαικό όραμα. Τo κλίμα πoυ δημιoυργήθηκε, χώρισε ακόμα μια φoρά τoυς vεoέλληvες σε “πατριώτες” και oλίγoν…πρoδότες…Μέσα σε αυτό τo κλίμα δεv μπoρείς vα ασκήσεις απoτελεσματική πoλιτική. Στo τέλoς, πετάς και κάμπoσo (δήθεv) αvθελληvισμό τωv ξέvωv και… τελείωσες. Έτσι είvαι αv έτσι πoλιτεύεται. Αv είvαι πoτέ δυvατόv να φθάσoυv τα Σκόπια vα ρυθμίζoυv εv πoλλoίς τις εσωτερικές εξελίξεις στηv Ελλάδα! Σε έvα κόσμo πoυ βασίζει τις σχέσεις τoυ στηv ισχύ, στηv ισoρρoπία δυvάμεωv, τη συμμετoχή σε διεθvείς oργαvισμoύς, στα συμφέρoντα, η Ελλάδα θα έπρεπε vα στέκει με ψυχραιμία απέvαvτι στoν vέo (κρατικό) γείτoνά της. Δεv έχει καvέvα λόγo vα φoβάται. Αvτίθετα. Μπoρεί να είvαι ικανoπoιημέvη, μόνo αν λειτoυργεί ως o Ευρωπαίωv τωv Βαλκαvίωv…»

Αυτά το 1992. Σήμερα ακόμα μια φορά η συζήτηση δεν είναι παραγωγική και πρακτικά οδηγεί στην εμπέδωση της σημερινής κατάστασης, δηλαδή βήμα βήμα στην καθιέρωση στο διεθνές πεδίο της ονομασίας της χώρας αυτής ως σκέτα «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Χρειάζεται νηφαλιότητα, καθαρή σκέψη και δημιουργική διπλωματία για έναν συμβιβασμό κάτω από προϋποθέσεις και αυτό κάνει ο Μάθιου Νίμιτς, απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ για το θέμα. Ο Νίμιτς έχοντας ικανοποιήσει βασικές προσεγγίσεις των δύο πλευρών, αναμένει την οριστική κατάληξή σε πακέτο από «τελικές» εισηγήσεις. Θεωρώ ότι ο Μ. Νίμιτς έχει καλύψει βασικές ανησυχίες της Ελλάδας και αυτό βοηθά στην προώθηση μιας πιο παραγωγικής συζήτησης και στη βελτίωση του κλίματος. Δεν γνωρίζω αν θα έχουμε κάποια στιγμή πρόοδο ή παράταση του αδιεξόδου. Το βέβαιο είναι πως ο Νίμιτς ολοκληρώνει τον κύκλο του και γνωρίζει ότι φτάνει στο τέλος η αποστολή του.