Στήριξη σε Κύπρο, Ελλάδα, Πορτογαλία

Με σχετική ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Μαίου αναφέρει ότι πρότεινε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  την αύξηση μέχρι 95% του ποσοστού της κοινοτικής συγχρηματοδότησης προγραμμάτων στον τομέα της Συνοχής για την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία με το ποσό των 520 εκ. ευρώ. Η Επιτροπή τονίζει ότι «τα μέτρα θα βοηθήσουν αυτά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων, να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να επενδύσουν σε καίρια έργα υποδομής. Χωρίς τα προτεινόμενα μέτρα, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη θα μπορούσαν να χαθούν, λόγω της έλλειψης χρόνου για τη διάθεση των χρημάτων ή της δυσκολίας εξεύρεσης εθνικής και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης στο ισχύον οικονομικό κλίμα. Η συνεισφορά της ΕΕ θα αυξηθεί κατ’ ανώτατο όριο σε 95% και έτσι θα μειωθεί η απαίτηση εθνικής συγχρηματοδότησης σε μόλις 5%. Το 2014 αυτό θα αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, από τα οποία 400 εκατ. για την Ελλάδα, 100 εκατ. για την Πορτογαλία και 20 εκατ. ευρώ για την Κύπρο με περίοδο εκταμίευσης το τέλος του 2015.

Ο Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική Γιοχάνες Χαν ανέφερε ότι «στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να δείξουμε αλληλεγγύη και ευελιξία σε αυτούς που έπληξε η κρίση, έτσι ώστε να επιστρέψουν στο δρόμο της ανάπτυξης και η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα κύρια εργαλεία της Ένωσης για το σκοπό αυτό. Τα προτεινόμενα μέτρα θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες να αξιοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας με την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την παροχή σε αυτές πρόσβασης σε χρηματοδότηση, για την υποστήριξη των νέων για να βρουν απασχόληση και για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της έρευνας. Αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των οικείων χωρών αλλά και της Ευρώπης στο σύνολό της. Πρέπει όμως να προσθέσω ότι η πρόταση αυτή, ενώ δίνει μια ανάσα, δεν υποκαθιστά τις μεταρρυθμίσεις και την επιτάχυνση της αξιοποίησης των πόρων».

Θεωρώ την εξέλιξη αυτή ως σημαντική, έστω και αν καθυστέρησε χρονικά. Η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην προσπάθεια που καταβάλλουν χώρες -μέλη για επιστροφή στις αγορές και την ανάπτυξη. Το μέτρο αυτό είναι θετικό, αλλά χρειάζονται περισσότερα όπως η δυνατότητα της ΕΕ να ξεπερνά τις εθνικές γραφειοκρατίες και να αποφασίζει για μεγάλα έργα με κριτήρια το ευρύτερο κοινοτικό συμφέρον- ευρωπαϊκά προγράμματα, διευρωπαϊκά δίκτυα, θαλάσσιες υποδομές, εφαρμογή μεγάλης εμβέλειας έργων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κλπ. Η περίοδος της κρίσης προσφέρει μιαν ευκαιρία στην ΕΕ για αυτοκριτική και έτσι σε επιτάχυνση του δρόμου που οδηγεί στην βελτίωση των όρων που οδηγούν στην απασχόληση και την ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ευρωπαίων πολιτών.