Στροφή στον συντονιστή

Δύο ειδήσεις δείχνουν ότι το ζήτημα της συμμετοχής της ΕΕ στις προσπάθειες για λύση στο κυπριακό, αποτελεί κεντρικό πολιτικό ζήτημα που μέχρι τώρα δεν έχει βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Στις 21 Μαρτίου στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι ηγέτες της ΕΕ «χαιρετίζεουν την επανέναρξη των συνολικών διαπραγματεύσεων για διευθέτηση του Κυπριακού με βάση την κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου με σκοπό την επανένωση της Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τηρουμένων των αρχών στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η διαίρεση της Κύπρου έχει διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τονίζει τη σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης δυναμικής, ενώ δηλώνει είναι έτοιμο να επιτελέσει το ρόλο του συμβάλλοντας στη στήριξη των διαπραγματεύσεων. Η επανένωση της Κύπρου θα είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων και υπό το πρίσμα αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο μερών και τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν αποφασιστικά στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να δώσουν ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία»

Στις 20 Μαρτίου ο διαπραγματευτής της τ/κ κοινότητας Κ. Οζερσάι δήλωσε στην «Κίπρις» ότι «ότι έκανε και πριν ο Β. Νούφφελ θα κάνει και τώρα» σχολιάζοντας πληροφορίες πως ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Επιτροπής θα συμμετέχει στις συνομιλίες. Ο Β. Νούφφελ, δεν ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο, αλλά είναι κομμάτι της αποστολής των καλών υπηρεσιών, ωστόσο ο τίτλος του είναι ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το καθήκον του είναι να δώσει τεχνική υποστήριξη στο θέμα της αύξησης των προσεγγίσεων μεταξύ των δύο πλευρών κάτω από ορισμένα κεφάλαια της ΕΕ και να βοηθήσει από την πλευρά της ΕΕ σε κάποια ΜΟΕ». Η «Κίπρις», σημειώνει ότι «όπως ο ίδιος είχε δηλώσει στον τύπο, οι παρεκκλίσεις δεν πρέπει να είναι μόνιμες και σε περίπτωση που του ζητηθεί μπορεί να παρακαθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Αυτά τα δύο φαινομενικά διαφορετικά ρεπορτάζ, συγκλίνουν σε ένα κοινό παρονομαστή: το ζήτημα της ενεργητικής συμμετοχής της ΕΕ στις συνομιλίες για επίλυση του κυπριακού δεν έχει ακόμα βρει την αναγκαία λύση. Το Κείμενο των Συμερασμάτων περιέχει θετικές διαπιστώσεις αλλά απουσιάζει το κρίσιμο: για να συμβούν οι σοβαρές εξελίξεις που αναφέρει, χρειάζεται η ίδια η ΕΕ να λάβει πρωταγωνιστικό μέρος, να ζει το πρόβλημα, να είναι και να δείχνει παρούσα, να πείθει την κοινή γνώμη ότι είναι ένας συντελεστής εξελίξεων. Συνεπώς οι αναφορές Οζερσάυ ότι ο εκπρόσωπος του Μπαρόσο «είναι κομμάτι της αποστολής των καλών υπηρεσιών», δηλαδή ενταγμένος στο τμήμα υπηρεσιών του ΟΗΕ, δεν οδηγούν σε αυτό. Η ΕΕ χρειάζεται να έχει δική της αυτοτελή εκπροσώπηση, με επικεφαλής σημαντική πολιτική προσωπικότητα, όχι απεσταλμένους που προέρχονται από τη γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες. Άρα διορισμός Συντονιστή-Εκπροσώπου της ΕΕ στο κυπριακό με δραστήρια συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του προβλήματος. Μια προσωπικότητα γενικότερου κύρους, ικανή να εκφράσει το νέο ρόλο της ΕΕ στην πολύπλοκα διαμορφωμένη Α. Μεσόγειο. Αυτή η κίνηση πέρα από το ουσιαστικό της μέρος, εκφράζει και ένα ειδικό συμβολισμό για τη δέσμευση της ΕΕ να είναι παρούσα με ιδέες και εισηγήσεις στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου εξέλιξης του κυπριακού.