Συνέδριο τέλος:

Μονόλογοι, επαναλήψεις, κονσέρβες. Ελάχιστη ουσία. Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα στο ετήσιο Συνέδριο των Αποδήμων κάθε τέλος Αυγούστου. Η εικόνα είναι απογοητευτική. Κάθε χρόνο το ίδιο ερώτημα: εξυπηρετεί κάτι σημαντικό η ετήσια διεξαγωγή του; Κατά την άποψή μου, αυτή η συνάντηση δεν υπηρετεί κάτι μείζον, άρα είναι προτιμότερο να ολοκληρώσει τον κύκλο της. Ασφαλώς οι οργανώσεις των Αποδήμων είναι σημαντικές τόσο στο σε σχέση με την ενημερωτική προσπάθεια στο κυπριακό όσο και στην προσπάθεια για να επιλύουν προβλήματα της παροικίας στις διάφορες χώρες. Είναι, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη λύση οι Οργανώσεις των Αποδήμων να ενημερώνονται για το κυπριακό από τους διάφορους πρέσβεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντί να οργανώνεται αυτή η ετήσια παρέλαση από ομιλίες στη Λευκωσία. Δεν γνωρίζω εάν έχει μετρηθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του Συνεδρίου. Υποθέτω ότι όλα γίνονται στο επίπεδο της συνήθειας, επειδή κάποτε εκρίθη ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δύσκολα θα βρεθεί κάποια κυβέρνηση να πάρει την απόφαση να τερματίσει αυτή την αναποτελεσματική συνάντηση γιατί θα δεχθεί κάποια κριτική.

Ωστόσο, σήμερα η τεχνολογική πρόοδος δίνει λύσεις που ήταν αδιανόητες πριν λίγα χρόνια. Πολλά από όσα ζητούσαν οι απόδημοι για διαφώτιση στο κυπριακό, σήμερα μπορούν να επιτευχθούν μέσα από το διαδίκτυο και στην κυβέρνηση μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες να μένει η ευθύνη για την οργάνωση της προβολής των θέσεών της στο εξωτερικό μέσα από εξειδικευμένους οίκους δημοσίων σχέσεων.

Τα ζητήματα αυτά όπως η οργάνωση ενός Συνεδρίου Αποδήμων δεν αποτελούν χώρο άσκησης μονολόγων, ούτε εκλογικό μπαλκόνι. Αν δεν τιμούμε το αρχικό «πλάνο», μπορούμε να αλλάξουμε την πρακτική μας. Κάθε τι που ολοκληρώνει έναν κύκλο, είναι σημαντικό να έχουμε την αυτονόητη θέληση να το θέτουμε σε άλλη βάση.