Συνέντευξη στην Αντιγόνη Σολωμονίδου-Δρουσιώτη

1. Το Βραβείο πρωτοποριακής δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης» απονέμεται φέτος σε ένα στενό του συνεργάτη;

Ακριβώς. Ο καθηγητής Ιωακειμίδης υπήρξε ο πιο στενός συνεργάτης του Γιάννου. Παρακολούθησε από κοντά όλη τη διπλωματική μάχη γύρω από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, συνέβαλε με δημιουργικό τρόπο στην τελική επιτυχία της!

2. Ποιο το σκεπτικό βράβευσης του Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Ιωακειμίδη;

Το σκεπτικό συνδέεται με την πρωτοποριακή του σκέψη, τη δυνατότητά του να παράγει ευρηματικές λύσεις μέσα σε συγκριμένους πολιτικούς συσχετισμούς. Ο καθηγητής μπορούσε να βλέπει πέρα από το συγκυριακό, γι’ αυτό και η συμβολή του στην υιοθέτηση από τα κράτη μέλη  της  ΕΕ της «Ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής» στη Συνθήκη της Λισσαβόνας…

3. Τι θα περιλαμβάνει η τελετή;

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ). Ο Επίτροπος Χ. Στυλανίδης, θα απονέμει το Βραβείο και θα κάνει σύντομη αναφορά στον τιμώμενο. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Κ. Σημίτης θα στείλει γραπτό χαιρετισμό. Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Γ. Μαρκοπουλιώτης όπως και ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚ Π. Παύλου και κάνουν εισαγωγικές παρεμβάσεις. Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017, στις 6.30μμ στο Σπίτι της Ευρώπης, στη Λευκωσία.

4. «Κύπρος – ΕΕ: από τη μάχη για την ένταξη στις σημερινές προκλήσεις» το θέμα της εκδήλωσης;

Το κρίσιμο θέμα παραμένει επίκαιρο. Ο  Γιάννος το ονόμαζε σχέδιο για να γίνει η ΕΕ καταλύτης της λυσης. Παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί, οι δυνατότητες υπάρχουν. Η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει αυτό σε υλικό (θεσμικό πλαίσιο, θεμελιώδεις αξίες) σε όλα τα κεφάλαια της διαπραγμάτευσης για την επίλυση του κυπριακού. Έτσι η Κύπρος μπορεί να γίνει ένα παράδειγμα ελευθερίας, ειρήνης και συνεργασίας.  Ο καθηγητής Ιωακειμίδης θα μπορούσε να συμβάλει σε αυτό. Είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την Κύπρο…

5. Ποιοι αποτελούν την Επιτροπή Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης»; Τα μέλη της είναι: Π. Παύλου, Α. Στυλιανού, Α. Λυρίτσας, Π. Καυκαρίδου, Μ. Καρατζιάς και Γ. Πιρίσιης.

Συνέντευξη στην Αντιγόνη Σολωμονίδου-Δρουσιώτη
10 Ιουνίου 2017