“Συνεταιρισμός” και ασφάλεια

Με ψήφισμά της η Βουλή στις 24 Φεβρουαρίου ζήτησε από την κυβέρνηση να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή της Κύπρου στον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη». Υπέρ ψήφισαν το κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ και εναντίον το ΑΚΕΛ. Προηγήθηκαν διαβουλεύσεις ανάμεσα στα κόμματα, επαφές με τον Γενικό Εισαγελέα Π. Κληρίδη και ανοικτή συζήτηση στην ολομέλεια.

Τι μένει από όλα αυτά που κυριάρχησαν για ημέρες στο πολιτικό σκηνικό; Κρίνω ως σημαντικότερο την αδυναμία να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις στην ώρα τους. Πολιτικές αποφάσεις στις οποίες δεν έχει καμμία θέση η νομική υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, η ανάγνωση του κόσμου με ξεπερασμένα εργαλεία,  δεν προσφέρει κάτι στο μακροπρόθεσμο συμφέρον της Κύπρου.  Η απόφαση για ένταξη στον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη» (ΣγΕ) έπρεπε να γίνει προ πολλού, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα ζωτικά συμφέροντα της πατρίδας μας.

Η Κύπρος αποκλείεται -κυριολεκτικά αποβάλλεται από την αίθουσα- στις συναντήσεις γύρω από τις ευρωπαϊκές πολιτικές άμυνας και ασφάλειας επειδή δεν συμμετέχει στον ΣγΕ. Είμαστε ένα κράτος- μη μέλος στο πιο κρίσιμο ζήτημα της συμμετοχής της στην ΕΕ. Μπορούμε να αναπτύξουμε πλήρως την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ με τη συμμετοχή μας στον ΣγΕ.  Συνεπώς για έναν τομέα που διασυνδέεται απολύτως με τα ζητήματα ασφάλειας της Κύπρου και τώρα και μέσα από τις προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού, είναι σκόπιμη η συμμετοχή της την Κύπρου στον ΣγΕ. Επιπρόσθετα υπάρχει και το ζήτημα της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ το οποίο οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να ξεπεράσουν. Μπορεί να ξεπεραστεί με τη συμμετοχή της Κύπρου στον ΣγΕ. Στη διεθνή πολιτική αυτές οι κινήσεις μετρούν: στηρίζεις έτσι ευρύτερα συμφέροντα της ΕΕ και αξιοποιείς τη γεωπολιτική σου αξία. Όταν η ΕΕ διαπιστώνει προβλήματα, μπορείς να αποδείξεις το εκτόπισμά σου όταν συμβάλλεις στο ξεπέρασμά τους. Η Κύπρος εξαιτίας της τουρκικής εισοβολής χρειάζεται να είναι πολύ σοβαρή και επίμονη στη συνεργασία της με την ΕΕ στα ζητήματα άμυνας/ασφάλειας. Οι συμμαχίες και η σωστή στρατηγική ενισχύουν το πολιτικό εκτόπισμα των κρατών με το μέγεθος της Κύπρου. Διαθέτουμε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα λόγω της συμμετοχής μας στην ΕΕ και της γεωγραφική μας θέσης. Τι νόημα έχει να το διαθέτουμε, αν δεν το αξιοποιούμε;