Συνωστισμός και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Την ίδια ημέρα, στις 22 Ιανουαρίου, δύο διαφορετικές ανακοινώσεις τύπου λένε διαφορετικά αλλά ιδιαίτερα σημαντικά πράγματα. Σε ανακοίνωσή του το Κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει σχετικά με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη πως «παρά το ότι στα περισσότερα ΚΕΠ η όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε αντιμετωπίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα από τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό τους, ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στο ΚΕΠ Λευκωσίας. Παρά την ενίσχυση του με πρόσθετο προσωπικό και άλλα μέτρα που λήφθησαν, οι περιορισμένοι χώροι που διαθέτει το κτήριο όπου στεγάζεται σήμερα το ΚΕΠ δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού πολιτών που το επισκέπτεται καθημερινά. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών έχει, ήδη, τροχιοδρομήσει τη μεταστέγαση του σε νέο κατάλληλο σύγχρονο κτήριο εντός του τρέχοντος έτους, ενώ, παράλληλα ανάλογες ενέργειες θα γίνουν και σε άλλες επαρχίες όπου υπάρχουν παρόμοια προβλήματα… Τα πιο πάνω μέτρα μαζί με άλλα αναμένεται ότι θα επιλύσουν τόσο τα προβλήματα συνωστισμού των πολιτών όσο και στη μείωση της καταπόνησης του προσωπικού έτσι ώστε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Στην Αθήνα ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης ανακοίνωνε την ίδια ημέρα «ογδόντα καθημερινές συναλλαγές του δημότη με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων που εξυπηρετεί προς το παρόν το πρόγραμμα «ηλεκτρονική διακυβέρνηση». Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση βασίζεται σε επτά άξονες στους οποίους μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

1. Η λειτουργία των Σημείων Εξυπηρέτησης του Δημότη, που ξεκίνησαν από τις 19 Ιουνίου σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, ένα σε κάθε μία από τις 7 (επτά) δημοτικές κοινότητες. Τα ΣΕΔ διευκολύνουν τον δημότη σε περίπου 154 καθημερινές συναλλαγές του, δίνουν δύναμη και ζωντάνια σε κάθε γειτονιά, λειτουργώντας σε διευρυμένο ωράριο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη.
2. Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων εξ αποστάσεως για τουλάχιστον έως σήμερα 80 λειτουργιών του δήμου
3. Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας του αιτήματος
4. Ηλεκτρονική πληρωμή κλήσεων
5. Απευθείας πρόσβαση στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Αθηναίων
6. Διαδικτυακή ενημέρωση για τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
7. Ηλεκτρονική καταγραφή προβλημάτων καθημερινότητας (φωτισμός, κατάσταση δρόμων, πράσινο) και προώθησή τους στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη, το 1595, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων το «Κέντρο Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης» είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εφαρμογής της πληροφορικής και των δυνατοτήτων του διαδικτύου για την άμεση προσβασιμότητα του δημότη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων με στόχο την ταχύτατη εξυπηρέτησή του, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, με διαφάνεια και μετρήσιμο χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων». Επισήμανε δε, ότι όλο το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την ΔΑΕΜ, την εταιρία μηχανοργάνωσης του δήμου και τη Διεύθυνση Πληροφορικής του δήμου Αθηναίων».

Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω είτε ως σχόλιο είτε ως προέκταση του θέματος. Επέλεξα και έκανα τη μεταφορά των ανακοινώσεων για να μπορεί κάποιος να κάνει ευκολότερα τη σύγκριση. Οι ανακοινώσεις λένε σχεδόν τα πάντα και δείχνουν τι πρέπει να γίνουν για να αλλάξουμε τα πράγματα.