Συντελεστής αποδόμησης.

Η πρωτοβουλία των έξι βουλευτών από διαφορετικά πολιτικά ρεύματα για προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για μεταφορά του συντελεστή δόμησης από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, αποτελεί μια ακόμα πρωτοτυπία της πολιτικής μας ζωής. Εκτιμώ ότι αποτελεί μια προσπάθεια χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, μια δημαγωγική πρωτοβουλία η οποία δεν θα οδηγήσει σε οτιδήποτε θετικό. Επιχειρείται μια πρωτοβουλία με σκοπό να «ποδηγετήσει» πράγματα σε μια στιγμή που οι συνομιλίες για επίλυση του κυπριακού εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάσης τους, δηλαδή σε μια φάση που οδηγεί στη συνολική διαπραγμάτευση πάνω στους επιμέρους φακέλους. Εάν προχωρήσει η μεταφορά του συντελεστή δόμησης, θα αμφισβητηθούν τα θεμέλια κάτω από το έδαφος της συνολικής επίλυσης της πτυχής του περιουσιακού. Ο τεμαχισμός της πτυχής αυτής 34 χρόνια μετά την εισβολή με το πρόσχημα της αποκατάστασης ορισμένων αδικιών θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για ανεξέλεγκτες πρακτικές τόσο στο νομικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο.

Είναι πολύ γνωστό ότι η μη ισορροπημένη κατανομή των βαρών μετά την εισβολή δημιούργησε δικαιολογημένη απογοήτευση και εντάσεις ανάμεσα σε διαφορετικά στρώματα του λαού μας και βεβαίως ανάμεσα στους πρόσφυγες. Αλλά οι αδικίες αυτές, 34 χρόνια μετά, δεν μπορούν να απαντηθούν με ένα άλλο λάθος. Η μεταφορά του συντελεστή στις ελεύθερες περιοχές δεν αποτελεί «προσφορά» στους πρόσφυγες αλλά δημιουργία ενός πλαισίου που θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στη διαδικασία επίλυσης μετατρέποντας το θέμα αυτό σε μη αντικείμενο του διακοινοτικού διαλόγου. Οι ίδιοι οι ε/κ θα βγάλουμε από τις διακοινοτικές συνομιλίες ένα κρίσιμο θέμα και θα το μετατρέψουμε σε τμήμα του δικού μας «εμφυλίου».