Συντονισμός με Κυπριακή υπογραφή

Η τρέχουσα δραστηριότητα στο κυπριακό το βεβαιώνει. Για να κινηθούν ορισμένες διαδικασίες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες, ορισμένες δυνάμεις μεσολαβούν, αναζητούν φόρμουλες για διάλογο. Έτσι η πρεσβεία της Σλοβακίας στη Λευκωσία για χρόνια συντονίζει τις μηναίες συναντήσεις ανάμεσα σε ε/κ και τ/κ κόμματα στο Λήδρα Πάλας. Η γαλλική πρεσβεία παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στα ζητήματα της ενοποίησης του ποδοσφαίρου, πιθανώς εξαιτίας της παρουσίας Μ. Πλατινί στα ποδοσφαιρικά πράγματα της Ευρώπης και η Σουηδία προωθεί το διαθρησκευτικό διάλογο όπως έγινε με την πρόσφατη συνάντηση των θρησκευτικών ηγετών της νήσου στο Λήδρα Πάλας στην παρουσία του προέδρου Αναστασιάδη και του τ/κ ηγέτη Μ. Ακιντζί.

Αυτές οι συντονιστικές δραστηριότητες των τριών πρεσβειών είναι θετικές, εκεί που υπάρχει ένα παράθυρο για αναζήτηση επικοινωνίας το υλοποιούν σε συνεννόηση με τα κατά περίπτωση κατάλληλα πρόσωπα και φορείς στην ε/κ και τ/κ κοινότητα. Εκτιμώ ότι αυτή η πρακτική δείχνει μερικά από τα ζητήματα που χρειάζονται αναθεώρηση: η συμμετοχή στην ΕΕ, η απόκτηση μιας σοφίας από το παρελθόν, η ωριμότητα ως προϊόν της ανάγκης για νέες προσεγγίσεις, δείχνουν έναν διαφορετικό δρόμο για τις πολιτικές, θρησκευτικές και αθλητικές ηγεσίες. Είναι καιρός να αναλαμβάνουμε απ’ ευθείας τις κάθε μορφής πολιτικές, θρησκευτικές ή αθλητικές επικοινωνίες γιατί είναι εφικτό, πρακτικό και πιο αποτελεσματικό.

Οι διαμεσολαβητές σε αυτές τις συναντήσεις ασφαλώς διαθέτουν την καλή θέληση και αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται. Μπορούμε, ωστόσο, το επόμενο βήμα, που συνιστούν οι κυπριακές πρωτοβουλίες για τα στοιχειώδη, ως μέρος μιας πιο σοβαρής αντιμετώπισης του μέλλοντος της νήσου από όλους εκείνους που συμμετέχουν στις συναντήσεις, συνεπώς μπορούν να προετοιμάζουν, να συντονίζουν και να υλοποιούν τις επαφές με κυπριακά εργαλεία. Οι συμμετέχοντες θέλουν την πρόοδο, επιδιώκουν την αλλαγή, συνεπώς δεν υπάρχει κάποιος λόγος να δυσκολεύονται στην προετοιμασία και στο συντονισμό, είναι ένα τρέχον θέμα πολιτικής απόφασης. Με τη σειρά της μια τέτοια απόφαση στέλλει ένα πιο ευκρινές σήμα ως προς τη δυνατότητά μας να διαχειριστούμε τα του οίκου μας. Οι τρεις πρεσβείες βοηθούν. Η δική μας πρωτοβουλία θα δείξει ότι διαθέτουμε την ικανή ποσότητα αυτοπεποίηθησης για να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά.