Σύστημα Έρευνας και Διάσωσης

Στο χαιρετισμό του σε σεμινάριο με τίτλο «Το Σύστημα Έρευνας και Διάσωσης», του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα, ο Υπουργός Άμυνας Δ. Ηλιάδης είπε πως η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω του μικρού της μεγέθους, δεν έχει τη δυνατότητα για πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών στον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας.

«Γι’ αυτό και η σχετική νομοθεσία προβλέπει την αξιοποίηση όλων των μέσων και των ομάδων διάσωσης στην επικράτεια της Δημοκρατίας που ανήκουν σε κρατικούς, ημικρατικούς και εθελοντικούς οργανισμούς», ανέφερε.

Ο Δ. Ηλιάδης σημείωσε πως το πρόγραμμα Έρευνας – Διάσωσης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως στο επιχειρησιακό επίπεδο από το 2013.

«Αξιολογούμε το θέμα ως ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι η συνολική προσπάθεια εντάσσεται στα πλαίσια καθιέρωσης της Κύπρου ως κόμβου παροχής υπηρεσιών Έρευνας – Διάσωσης σε όλη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, αποτρέποντας τις όποιες παράνομες επιδιώξεις της Τουρκίας για αμφισβήτηση του FIR Λευκωσίας και των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός Άμυνας επισήμανε επίσης πως στο ζωτικό χώρο της AOZ και του FIR Λευκωσίας «δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουμε υπεύθυνα και να ασκήσουμε αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Είναι αυτονόητο ότι το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των δραστηριοτήτων που εξελίσσονται στην ΑΟΖ και της ανάγκης να είμαστε ικανοί να προσφέρουμε τις ανάλογες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι η επιτυχής αντιμετώπιση οποιουδήποτε αεροναυτικού ατυχήματος σε όλη την περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας που ταυτίζεται με το FIR Λευκωσίας. Στόχος είναι οι μηδενικές απώλειες».

Ο Δ. Ηλιάδης είπε πως βέλτιστος τρόπος για υλοποίηση των στόχων είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στην Εθνική Φρουρά, τις κρατικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις εθελοντικές οργανώσεις των πολιτών και τους συνδέσμους των εφέδρων. «Πολιτεία και κοινωνία ενώνουμε δυνάμεις για να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό βαθμό αποτελεσματικότητας», κατέληξε. (τα πιο πάνω είναι από ρεπορτάζ του ΚΥΠΕ στις 22 Φεβρουαρίου).

Θεωρώ ότι οι στόχοι της Κύπρου όπως τους καθόρισε ο ΥΠΑΜ ανταποκρίνονται πλήρως στα κυπριακά συμφέροντα. Η ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής εναρμονίζεται με τις ευθύνες μας ως κράτους μέλους της ΕΕ και κυρίως υπηρετεί ένα συνδυασμό συμφερόντων επωφελή για την Κύπρο. Σήμερα το θέμα «έρευνα και διάσωση» είναι στα μέτρα του μεγέθους της Κύπρου και όσο πιο γρήγορα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως ένα ενεργό μέλος της ΕΕ, τόσο πιο γρήγορα θα αναβαθμίσει τη γεωπολιτική της αξία στην Α. Μεσόγειο. Στην εποχή της οικονομικής κρίσης χρειάζονται πόροι ώστε να αυξηθεί το βάρος της Κύπρου στον τομέα αυτό. Λύσεις εύκολες δεν υπάρχουν, αλλά με συνδυασμένες κινήσεις μπορούμε να βελτιώσουμε πραγματικά τα μέσα άσκησης έρευνας και διάσωσης. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Μπορούμε να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις μέσα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον.