Θεσμοί με επιρροή

Οι θεσμοί που η ΕΕ δημιουργεί για να προστατεύσει τον απλό πολίτη είναι γνωστοί. Κυρίως ο Επίτροπος Διοικήσεως/Συνήγορος του Πολίτη, ο Επίτροπος Προστασίας των Πρωσωπικών Δεδομένων καθώς και οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές Οι θεσμοί αυτοί έχουν διανύσει ένα πρώτο κύκλο δραστηριότητας και γενικά έχουν πείσει ότο παράγουν έργο. Τι πιθανώς να απουσιάζει από τη δράση τους; Μάλλον ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει με ακρίβεια τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν στον ίδιο.

Η ΕΕ έχει ως βασικό μειονέκτημα την απόσταση ανάμεσα στον απλό πολίτη και στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Από μια άλλη άποψη είναι ευθύνη και των ιδίων των εκπροσώπων να δουλέψουν με νέα επικοινωνιακά μέσα για να γίνουν πιο γνωστοί. Χρειάζεται προβολή του έργου τους, ενημερωτικά περογράμματα ή σημειώματα για το τι ακριβώς μπορεί να επιτύχει κάποιος με την καλύτερη γνώση λ.χ. πώς αξιοποιείται ο Επίτροπος Διοικήσεως σε κάθε χώρα-μέλος και πότε ο ευρωπαίος Συνήγορος του Πολίτη-Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής.

Με τον τρόπο αυτό οι θεσμοί πάνε στον πολίτη για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με την ενημέρωση να γίνει και η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.