Το χαρτί της συνεννόησης.

Η προεκλογική περίοδος «σφράγισε» ένα πολύ σημαντικό «κώδικα πολιτικής», τον οποίο η πολιτική ηγεσία και οι πολίτες συνδιαμόρφωσαν. Το εκλογικό σώμα διατύπωσε ιδέες και συμπεριφορές ιδιαιτέρως σημαντικές γιατί για πρώτη φορά στην Κύπρο, οι τρεις μεγάλοι ιδεολογικοί σχηματισμοί της Κύπρου έδωσαν αυθεντικά το παρόν τους, χωρίς στρεβλώσεις και αταίριαστες συμμαχίες. Στο συνολικό εκλογικό σκηνικό μπορεί να εξαθχούν σημαντικά συμπεράσματα και να διατυπωθούν ισχυρές παρατηρήσεις.

Εν πρώτοις, πιστεύω, ότι οι κύπριοι πολίτες απέρριψαν τις συγκρουσιακές πολιτικές, τις εντάσεις και τις πολώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον να υπογραμμίσουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έκλεισε τα αυτιά της στα πλαστά διλήμματα και τον πολιτικό αναχρονισμό που ήθελε τη δημόσια συζήτηση να μένει καθηλωμένη στο χθες, αγνοώντας – με πρόθεση και συντονισμένα- τις σημερινές εξελίξεις και ανάγκες. Στο ίδιο σκηνικό βρήκαν έδαφος ορισμένοι σχηματισμοί που εξέφρασαν ένα ειδικό καταγγελτικό λόγο, έξω από τα μεγάλα παραδοσιακά σχήματα. Αυτή η τάση βρήκε υποστήριξη μέσα σε ορισμένες συγκυρίες. Σήμερα τα πράγματα αλλάζουν, οι νέες συνθήκες δεν παρέχουν ικανά κίνητρα για μια αξιόλογη πολιτική τους επιβίωση.

Όσοι δοκίμασαν να καθορίσουν την πολιτική ατζέντα πάνω σε δεσμεύσεις του χθες, είδαν -εκ των υστέρων- ότι οι πολίτες έχουν πιο απαιτητική σκέψη, επιζητούν τη θετική πρόταση, αναμένουν πειστικές απαντήσεις σε ένα σκληρό και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον που γεννά διαρκώς και νέες αβεβαιότητες. Οι κύπριοι πολίτες διατύπωσαν μια σειρά από θετικά μηνύματα που αξίζει να αναλύσουμε πέρα από τα κλασικά σχήματα σκέψης. Η μεγάλη πλειοψηφία έδωσε το μήνυμα ότι είναι καιρός να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε στις συνεργασίες, στο ήπιο κλίμα, τη μετριοπάθεια. Οι πολίτες ζήτησαν η πολιτική και οι πολιτικοί να εκφράζονται με τη γλώσσα της αλήθειας γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε πολίτες με κρίση, με επίγνωση των δυσκολιών, με δυνατότητες πιο πολύπλοκης ανάλυσης και σύγκρισης. Το στοίχημα αυτό το κέρδισε ο Δ. Χριστόφιας, συνεπώς το εκλογικό σώμα στο πρόσωπό του ψήφισε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο Δ. Χριστόφιας διεμβόλισε το διπολικό σχήμα αριστερά-δεξιά, κέρδισε το στοίχημα της θετικής απάντησης στα αδιέξοδα της συγκυρίας, και αξιοποιώντας το χαρτί της ενότητας, ξεπέρασε το 53%.

Στη διάρκεια του εκλογικού αγώνα, το πολιτικό πλεονέκτημα του Δ. Χριστόφια είχε σχέση με την ανάδειξή του σε πόλο ευρύτερης συνεννόησης.Το εκλογικό σώμα έδωσε την εντολή σε εκείνον τον πολιτικό που έπεισε ότι μπορεί να συσπειρώσει τους περισσότερους σε κοινές επιδιώξεις. Η Κύπρος με την ένταξή της στη ζώνη της σταθερότητας, στην ΕΕ, διεκδίκησε ένα πιο δημιουργικό σχήμα συνεργασίας και συναίνεσης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις.