Το δημοσιο επιστρέφει

Ορισμένες πρωτοβουλίες του Υπουργού Συγκοινωνιών Ν. Νικολαϊδη είναι σημαντικές και προσθέτουν δυνάμεις στην πολιτική ζωή της νήσου. Η απόφαση για δωρεάν μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία προς και από τα σχολεία τους, ή η οργανωμένη από το κράτος μεταφορά επιβατών στο αεροδρόμιο με μικρό αντίτιμο, είναι δύο καλά δείγματα γραφής. Το πρώτο μέτρο ωφελεί πολλαπλά γονείς, μαθητές, συμβάλλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, ενώ το δεύτερο διευκολύνει τη ζωή μικρών και μεγάλων, σε χρόνο και τρόπο. Θα προσέθετα επίσης κάτι μάλλον ασήμαντο αλλά που έχει την κάποια αξία του: στα σχολικά λεωφορεία αναπτύσσεται επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές, φέρνει τους νέους πιο κοντά σε μια εποχή όπου η αποξένωση του Ι.Χ. κυριαρχεί.

Ένα ζήτημα προστίθεται στα πιο πάνω που αξίζει να αναδείξουμε περαιτέρω. Εδώ και δεκαετίες το δημόσιο μέσο μαζικής μεταφοράς στην Κύπρο έχει στην ουσία εξαφανιστεί. Κυριαρχεί το ιδιωτικό. Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν δεχθεί, κατά καιρούς, κριτική για ελλείψεις και ασυνέπεια. Σήμερα το πείραμα δείχνει επιτυχημένο και αποδεικνύει ότι όπου το δημόσιο είναι και φαίνεται αξιόπιστο τότε η κοινή γνώμη το εμπιστεύεται και το στηρίζει. Θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Είναι η δική του στρεβλή λειτουργία που άφησε μια κακή εικόνα για τις δημόσιες υπηρεσίες ή η αποτυχία του σε τομείς που δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του πολίτη. Ας θυμηθούμε ότι είναι υπηρεσίες του δημοσίου ορισμένοι ημικρατικοί οργανισμοί που δεν λένε να ορθοποδήσουν και ζουν με την διπλή φορολόγηση του πολίτη χωρίς να παρουσιάζουν ένα σχέδιο για την καλύτερη τους μέρα. Όπου έγιναν αλλαγές και το δημόσιο ικανοποίησε βασικά κριτήρια που η κοινωνία μας ζητούσε, τότε η επιτυχία ήρθε. Σήμερα είναι σημαντικό και άξιο θετικού σχολιασμού το ότι το δημόσιο αγαθό επιστρέφει, βρίσκει ανταπόκριση και προχωρά. Το πείραμα του Υπουργείο Συγκοινωνιών δείχνει οι πολίτες το αναγνωρίζουν, ζητώντας σοβαρότητα, σχέδια και δράσεις.