Το Ιρλανδικό κουμπί.

Οι Ιρλανδοί στις 2 Οκτωβρίου ψήφισαν υπέρ της Συνθήκης της Λισσαβόνας σε δεύτερο δημοψήφισμα με ποσοστό 67% και με ποσοστό συμμετοχής το 58%. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική, γιατί συμβάλλει στο ξεπέρασμα μιας παρατεταμένης κρίσης στην ΕΕ. Στο πρώτο δημοψήφισμα τα τρία εκατομμύρια των ιρλανδών ψηφοφόρων ψήφισαν τον Ιούνιο του 2008 εναντίον της Συνθήκης με ποσοστό 53,4%. Είναι πολύ πιθανό η διεθνής οικονομική κρίση και οι σοβαρές επιπτώσεις της στην ιρλανδική οικονομία, να οδήγησαν τους ιρλανδούς σε νέες αποφάσεις. Στην ουσία ψήφισαν περισσότερη ΕΕ, ισχυρότερο ευρώ και μια πιο συνεπή συνεργασία με τους εταίρους τους. Με τα δεδομένα που δημιουργεί η απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 2009 η ΕΕ είναι πλέον σε θέση να ολοκληρώσει όλες τις σχετικές διαδικασίες που επιτρέπουν τη μετάβαση των 27 στην εποχή της Λισσαβόνας και βεβαίως να αρχίσει την επίσημη διαδικασία για την επιλογή του προέδρου της ΕΕ και του νέου ΥΠΕΞ με αυξημένες αρμοδιότητες. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, με όλες τις αδυναμίες της, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για ολόκληρη την ΕΕ.

Ο ιρλανδός πρωθυπουργός Μ. Κόουεν δήλωσε ότι «σήμερα ο ιρλανδικός λαός μίλησε με ξεκάθαρη και ηχηρή φωνή. Είναι μια καλή μέρα για την Ιρλανδία και μια καλή μέρα για την Ευρώπη», ενώ ο ΥΠΕΞ της χώρας αυτής Μ. Μάρτιν είπε ότι «είμαι ενθουσιασμένος για τη χώρα…πιστεύω με πάθος ότι το μέλλον μας είναι στην ΕΕ και δεν υπήρχε πραγματικός λόγος για αρνητική ψήφο». Ο σουηδός ΥΠΕΞ Καρλ Μπιλτ μίλησε «για μεγάλη νίκη για την Ευρώπη και την Ιρλανδία του Συμβουλίου…θα συμβάλει στο να αποκτήσει ισχυρότερη φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτέλους μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί για την καλύτερη συνεργασία που θα μας προσφέρει η Λισαβόνα». Ο πρόεδρος Επιτροπής Ζ. Μπαρόζο θεώρησε την έκβαση του νέου δημοψηφίσματος «ως απόδειξη της επιτυχούς συμβολής της Ευρώπης ενάντια στη διεθνή οικονομική κρίση».