Το “καμπανάκι” και ο κινητήρας!

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2012 για την «Πράσινη Γραμμή», όπως επίσης και η ετήσια έκθεση για τη στήριξη των τουρκοκυπρίων με κοινοτικά κονδύλια παρουσιάστηκαν στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διεύρυνσης. Ορισμένα στοιχεία της Έκθεσης έχουν ιδιαίτερη σημασία όπως καταγράφονται σε σχετικό ρεπορτάζ στο ΚΥΠΕ στις 12 Ιουνίου.

Πρώτο, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της διακίνησης ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα μέσω της «Πράσινης Γραμμής». Σύμφωνα με την έκθεση, η διακίνηση ε/κ προς τα κατεχόμενα μειώθηκε από 621.406 το 2011, σε 481.732 το 2012. Μείωση σημείωσε και η διακίνηση ε/κ με αυτοκίνητα προς τα κατεχόμενα, από 210.877 το 2011 σε 154.778 το 2012. Μικρότερη μείωση σημείωσε η διακίνηση τ/κ προς τις ελεύθερες περιοχές, από 937.789 το 2011, σε 850.362 το 2012.

Δεύτερο, παρατηρείται μείωση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2012. Η Επιτροπή διαπιστώνει μείωση του όγκου εμπορικών συναλλαγών κατά 17% το 2012, σε σύγκριση με το 2011. Το 2012 διεξήχθηκαν εμπορικές συναλλαγές ύψους 4,040,018 ευρώ, ενώ το 2011, 4,827,454 ευρώ. Η Επιτροπή αποδίδει τη μείωση των εμπορικών συναλλαγών στον περιορισμένο σκοπό του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή.

Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι υπέβαλε πρόταση για τροποποίηση του καθεστώτος που διέπει τη διακίνηση προσώπων και αγαθών από το οδόφραγμα του Λιμνίτη. Στην έκθεση για την οικονομική στήριξη των τουρκοκυπρίων, η Επιτροπή επισημαίνει ότι από το 2006 μέχρι και το 2012 έχουν εγκριθεί κοινοτικά κονδύλια συνολικού ύψους 311 εκατ. ευρώ. Για το 2012, τα κονδύλια ανέρχονται σε 28 εκατ. ευρώ, ενώ οι δεσμεύσεις που έγιναν φτάνουν τα 14,2εκατ. ευρώ και οι πληρωμές σε 25,2 εκατ. ευρώ. Σημειώνει ότι ο στόχος του χρηματοδοτικού κανονισμού για υποστήριξη των προσπαθειών επανένωσης της Κύπρου, είναι δύσκολο να επιτευχθεί λόγω του τρόπου λειτουργίας στο βόρειο τμήμα της νήσου. Αναφορικά με την εκτέλεση έργων, στην οποία αποσκοπεί επίσης ο χρηματοδοτικός Κανονισμός, η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για τη συνέχιση των εργασιών στο δικοινοτικό έργο επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά, καθώς και για την πρόοδο που γίνεται στην δημιουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στη Μόρφου και την Αμμόχωστο.

Η Έκθεση της Επιτροπής παρουσιάζει μιαν τεχνοκρατικού χαρακτήρα περιγραφή, με αξιοσημείωτη προσπάθεια να δώσει στοιχεία χωρίς ερμηνεία και να παραθέσει αριθμούς χωρίς πολιτική αξιολόγηση. Αυτό δεν ωφελεί κανέναν γιατί οι αριθμοί μιλούν πολιτικά, λένε κάτι πολύ σαφές. Η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο κοινότητες εμφανίζει ισχυρά σημάδια κόπωσης, δείγμα γραφής ότι το αδιέξοδο στις συνομιλίες Χριστόφια – Έρογλου το 2012 και η απουσία προοπτικής για επίλυση επηρεάζει τις εξελίξεις με άμεσο και πολύπλευρο τρόπο. Αυτή η διαπίστωση μπορούσε να γίνει από την Επιτροπή καθώς η αποσιώπηση βασικών πολιτικών στοιχείων μιας Έκθεσης δεν δείχνει επίγνωση του ρόλου που η ίδια θα μπορούσε να αναλάβει ως το κατ’ εξοχή πολιτικό σώμα της Ένωσης. Τα στοιχεία της Έκθεσης αποτελούν ένα «καμπανάκι» για όσους έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία του εδάφους για επανάληψη των διακοινοτικών συνομιλών τον προσεχή Οκτώβρη. Η επικοινωνία μειώνεται, η εμπορική συνεργασία γίνεται προβληματική, η οικονομική κρίση πιέζει ολοένα και πιο επιθετικά σε όλα τα επίπεδα. Η δυναμική της λύσης έχει υποστεί καθίζηση. Τα πιο πάνω στοιχεία, όμως, από μόνα τους είναι ικανοί παράγοντες για να δημιουργήσουν μια κινητικότητα προς την αντίθετη, την δημιουργική κατεύθυνση. Η κόπωση μπορεί να ξεπεραστεί και το κλίμα θα αποκτήσει δυναμική εφόσον η πολιτική ηγεσία αναλάβει τις πρωτοβουλίες που τις αναλογούν κάτω από τις περιστάσεις που περιγράφει η Έκθεση της Επιτροπής. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα αναληφθεί μια ακόμα προσπάθεια για επίλυση του κυπριακού στηριγμένη στα παραδοσιακά ψηφίσματα του ΟΗΕ για ομοσπονδιακή λύση. Αυτή τη φορά οι περιστάσεις είναι πιο πολύπλοκες, συνεπώς πιο πολύπλοκη πρέπει να είναι και η ελληνοκυπριακή προσέγγιση. Η Έκθεση ηχεί ένα καμπανάκι για όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για να αλλάξουν τα πράγματα, όσα αποφεύγει να διαγνώσει η Επιτροπή είναι η κινητήρια δύναμη για να δώσουμε νέα περιεχόμενα στην αξία της ελευθερίας και της ανάπτυξης!.