Το μανιφέστο των βιομηχάνων

Σπάνια σε μια χώρα μια οργάνωση επιχειρηματιών βλέπει μακριά, πιέζει, και δρα ως ένας οιωνεί πολιτικός οργανισμός. Αυτό συμβαίνει με την Τουρκική Ένωση Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών (TUSIAD) η οποία μέσω του προέδρου της Μουχαρέμ Γιλμάζ ζήτησε από την ΕΕ να «αναβιώσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία που βρίσκονται σε στασιμότητα ώστε να εκβαθυνθούν οι σχέσεις με την ΕΕ και να βελτιωθεί η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην υποψήφια χώρα».

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου συμβουλίου υψηλού επιπέδου διαβούλευσης (YIK) ο Μ. Γιλμάζ ζήτησε να ανοίξει άμεσα το 22ο κεφάλαιο για την περιφερειακή πολιτική και τον συντονισμό των διαρθρωτικών μέσων. Επιμένουν πρόσθεσε, επίσης στο άνοιγμα του 23ου κεφαλαίου για την δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα και του 24ου που αφορά τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια.

Επί της ουσίας η ΤUSIAD παίζει το ρόλο που δεν μπορεί κανένα κόμμα της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης να διαδραματίζει. Ερωτά ο Μ. Γιλμάζ: «Ποιος και πώς θα μπορούσε κανείς να επωφεληθούν από το να διατηρθούν αυτά τα κεφάλαια κλειστά;». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχει ανάγκη για συγκατάθεση και ειλικρινή θέση των 28 χωρών μελών της κοινότητας. Απαιτούν ακόμη, η ΕΕ καθορίσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αναφέρει επίσης ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα παρουσιάσει το πακέτο μεταρρυθμίσεων. Ο Μ. Γιλμάζ είπε ότι αναμένουν το πακέτο να φέρει απτά πολιτικά βήματα που θα κάνουν την ειρηνική ατμόσφαιρα στη χώρα να κρατήσει για πάντα. Το πακέτο, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει τις πρόσφατες ανησυχίες ότι η χώρα καθυστερεί όσον αφορά τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ένα άλλο πλεονέκτημα του πακέτου, θα πρέπει να είναι η επιτάχυνση των εργασιών για ένα νέο σύνταγμα που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και περιλαμβάνει ευρείες ελευθερίες».

Σε ένα κείμενο με αυτά τα χαρακτηριστικά, εύκολα κανείς διαπιστώνει ότι τίθενται τα σημαντικότερα ζητηματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία: οι σχέσεις με την ΕΕ των 28 κρατών-μελών, η ολοκλήρωση των ενταξιακών συνομιλών, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, το κράτος δικαίου, η ειρηνική ατμόσφαιρα, το νέο σύνταγμα, στο επίκεντρο ο άνθρωπος. Η οργάνωση των τούρκων επιχειρηματιών με έναν πολύ διπλωματικό αλλά σαφή τρόπο παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή της χώρας αυτής, δίνει κατευθύνσεις, πιέζει, διαμορφώνει σφαίρες επιρροής στην τουρκική ελίτ, παίζει το ρόλο ενός think tank. Θεωρώ την παρέμβαση αυτή εξαιρετικά ισορροπημένη γιατί διαθέτει ήπια γλώσσα αλλά με πολύ καθαρή στόχευση. Πιέζει για επανεκκίνηση της ευρωτουρκικής σχέσης, να ακούσει η ΕΕ, ο Τ. Ερτογάν και όλη η πολιτική ελίτ, οι κοινωνικές τάξεις, οι κούρδοι, οι διαδηλωτές στην Ταξίμ, οι μεταρρυθμιστές. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει στην Τουρκία ένα αυθεντικό, φιλοευρωπαϊκό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, παίζει ένα ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση η TUSIAD. Μια ακόμα τουρκική πρωτοτυπία, όχι ότι το καλύτερο από πολιτικής άποψης, αλλά πάντως πολύ καλό από πλευράς άσκησης πίεσης!