Το ποδόσφαιρο αναζητά λύσεις!

Στη Ζυρίχη στις 5 Νοεμβρίου επήλθε κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ της ΚΟΠ και της τ/κ «ομοσπονδίας ποδοσφαίρου». Η ΚΟΠ αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της ότι «η ΚΟΠ, είναι το Όργανο, το οποίο είναι υπεύθυνο για διεθνείς ποδοσφαιρικές δραστηριότητες στην Κύπρο». Η FIFA μιλά και «ιστορική μέρα» και αναφέρει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ως εξής: «Της συνάντησης προήδρευσε ο Πρόεδρος της FIFA κ. Γιόζεπ Μπλάτερ ενώ παρών ήταν και ο Πρόεδρος της UEFA κ. Μισέλ Πλατινί. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΚΟΠ ήταν ο Πρόεδρος κ. Κωστάκης Κουτσοκούμνης, ενώ της Τουρκοκυπριακής ο Πρόεδρος της κ. Χανάν Σέρτογλου.

Ο Πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Σεπ Μπλάτερ ανέφερε ότι «η ΚΟΠ και η τ/κ ομοσπονδία δίνουν σήμερα σε όλο τον κόσμο ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να χτίσει γέφυρες και να ενώσει τους λαούς, μετά από μια μακρά περίοδο έντασης». Ο Πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ Μισέλ Πλατινί δήλωσε: «χαιρετίζω το θάρρος και την αποφασιστικότητα των δύο πλευρών για την αποφασιστικότητα και το θάρρος τους να φτάσουν σε αυτό το σημείο που έχουν φτάσει. Ως Πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ δήλωσε ευτυχής γι’ αυτό που έχει γίνει σήμερα». Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα για το κυπριακό ποδόσφαιρο και τον κυπριακό λαό, μετά από σχεδόν 60 χρόνια διαχωρισμού, τώρα είναι δυνατό να ενώσουμε και πάλι το ποδόσφαιρο. Και λέω είναι δυνατό, γιατί η διευθέτηση που έχει υπογραφεί, πρέπει να επικυρωθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της τ/κ «ομοσπονδίας» ποδοσφαίρου». Ο Χασάν Σέρτογλου έδωσε μια διαφορετική εκδοχή στα πράγματα. Χαμήλωσε τον πήχυ δηλώνοντας «μη ικανοποιημένος» από την κατ’ αρχήν συμφωνία και δήλωσε ότι χρειάζονται «προσπάθειες για βελτίωση του εγγράφου και συμπλήρωσης σημείων που λείπουν από αυτό. Πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στις παραμέτρους 1 και 4 που είναι σημαντικές για το τ/κ ποδόσφαιρο» και ανέφερε στον Πρόεδρο της FIFA Μπλάτερ πως «χρειάζεται να γίνουν αλλαγές πάνω σε αυτές τις αρχές». Η δήλωση του κ. Μπλάτερ πως «γνωρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τ/κ ποδόσφαιρο είναι θετική».

Η κατ’ αρχή συμφωνία περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

-Η ενοποίηση και η διευκόλυνση της προόδου του ποδοσφαίρου στην Κύπρο θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την καλή θέληση.

-Η διευθέτηση καλύπτεται από τη δέσμευση για πλήρη σεβασμό στους κανονισμούς και τα καταστατικά της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ καθώς και στις διεθνείς αρχές του αθλητισμού.

-Η διευθέτηση αφορά μόνο θέματα που άπτονται του ποδοσφαίρου. Δεν αποτελεί προηγούμενο για το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου και είναι προσωρινή, μέχρις ότου επιτευχθεί η λύση του κυπριακού προβλήματος.

Οι παράμετροι οι οποίες αποτελούν τη διευθέτηση που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, είναι οι ακόλουθες:

1.Η «Τουρκοκυπριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» θα υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους κανονισμούς και το καταστατικό της ΚΟΠ. Εννοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση, όλα τα Σωματεία μέλη της «Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου», αυτόματα γίνονται έμμεσα μέλη της ΚΟΠ. Τα πιο πάνω συνάδουν πλήρως με το μοντέλο ένταξης της ΣΤΟΚ στην ΚΟΠ πριν από 2 χρόνια.

2. Η ΚΟΠ θα αναγνωρίσει την ικανότητα και τις αρμοδιότητες της «Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου», ως Ομοσπονδίας μέλους της ΚΟΠ, επί των θεμάτων που αφορούν το Τ/Κ Ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διοργανώνει Πρωταθλήματα μεταξύ των μελών της, βάσει των διεθνών αθλητικών αρχών καθώς επίσης και των κανονισμών της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ και πάλι με βάση το μοντέλο ένταξης της ΣΤΟΚ. Όπως και στη συμφωνία που έγινε με το αγροτικό μας ποδόσφαιρο, η διευθέτηση προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα συγκροτήσει επιτροπή η οποία θα συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που άπτονται του τουρκοκυπριακού ποδοσφαίρου. Οποιεσδήποτε αποφάσεις της επιτροπής για να εφαρμοστούν θα πρέπει να επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ όπως ισχύει για όλες τις επιτροπές της ΚΟΠ.

3. Δεδομένου ότι η «Τ/Κ Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου» εγκριθεί ως μέλος της ΚΟΠ αυτή θα δικαιούται εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ με τρόπο και όρους που θα συζητηθούν. Η ΚΟΠ θα δικαιούται να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της «Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου» ως παρατηρητής (όπως συμβαίνει και με την ΣΤΟΚ).

4. Η ΚΟΠ και η «Τ/Κ Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου» συμφωνούν στη σύσταση μιας Διαρκούς Οργανωτικής Επιτροπής η οποία θα δουλέψει για την εξέλιξη αυτής της διευθέτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα συγκροτήσει την Οργανωτική Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τέσσερα άτομα που θα υποδειχθούν από την ΚΟΠ και τέσσερα άτομα από την «Τουρκοκυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου». Μερικά θέματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την εν λόγω επιτροπή για την μελλοντική εξέλιξη της διευθέτησης που έχει υπογραφεί είναι μεταξύ άλλων:

-Εκπροσώπηση των T/K στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλες επιτροπές της ΚΟΠ.

-Κανονισμοί σε σχέση με το καθεστώς των ποδοσφαιριστών, τις μετεγγραφές και το TMS (σύστημα διεθνών μετεγγραφών της ΦΙΦΑ).

-Συμμετοχή στις διοργανώσεις της ΚΟΠ

-Συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα που προσφέρονται από τη FIFA και την UEFA.

-Διεθνείς φιλικοί αγώνες Τουρκοκυπριακών Σωματείων.

-Συμμετοχή στο UEFA Regions Cup.

– Διπλώματα προπονητικής ΟΥΕΦΑ σε Τ/Κ προπονητές.

-Θέματα διαιτησίας, Επιτροπή Διαιτησίας, Παρατηρητές Αγώνων κλπ

-Συμπερίληψη Τ/Κ σε διάφορες αποστολές της ΚΟΠ.

Οι όποιες αποφάσεις που θα ληφθούν από τη Οργανωτική Επιτροπή για τα πιο πάνω θέματα, υπόκεινται σε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ (και όπου είναι αναγκαίο από την Γενική Συνέλευση ΚΟΠ) και από τη Γενική Συνέλευση της «Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου».

5. Η διευθέτηση για το ποδόσφαιρο στην Κύπρο όπως περιγράφεται πιο πάνω, μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή είτε από την ΚΟΠ, είτε από την «Τ/Κ Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου», η κατόπιν κοινής απόφασης των δύο. Με τον τερματισμό αυτής της συμφωνίας η κατάσταση που θα έχει δημιουργηθεί σε σχέση με το Κυπριακό ποδόσφαιρο σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο θα είναι άκυρη. Τίποτα σε αυτή τη συμφωνία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ή έχει δημιουργήσει νομικά δικαιώματα ή αποτελεί προηγούμενο σε σχέση με τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συμφωνία».

Η συμφωνία είναι, υπό προϋποθέσεις, θετική. Αν όσα υποστήριξε ο Χ. Σέρτογλου σημαίνουν νέα διαπραγμάτευση τότε όλα βρίσκονται στο κενό, καθώς ούτε η σύσταση «μιας Διαρκούς Οργανωτικής Επιτροπής η οποία θα δουλέψει για την εξέλιξη αυτής της διευθέτησης» θα υφίσταται. Είναι γνωστή η δέσμευση και των δύο πλευρών ότι η διευθέτηση για να τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις της ΚΟΠ και της «Τ/K Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου». Για τώρα μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι χρειάζεται ξεκαθάρισμα του σκηνικού, για να δούμε πόσες πιθανότητες υπάρχουν για να προχωρήσουν τα πράγματα.