Το στοίχημα του ευρώ

 Η συμμετοχή της Κύπρου στην ζώνη του ευρώ αποτελεί ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό στόχο-τον αμέσως μεγαλύτερο μετά την 1η Μαίου 2004. Η ένταξη της κυπριακής λίρας στο μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, συνεπώς στον προθάλαμο του ευρώ, στις 28 Απριλίου 2005 είναι μια σημαντική εξέλιξη. Σηματοδοτεί κάτι από το χθες (ότι η διαδικασία πάει προς τη σωστή κατεύθυνση) αλλά και κάτι που είναι μπροστά μας (αν και ο δρόμος είναι δύσκολος, μπορεί να κατακτηθεί). Το όλο ζήτημα τυγχάνει σοβαρού χειρισμού από τον Υπουργό Οικονομικών Μ. Σαρρή ο οποίος παρουσιάζει αξιοσημείωτη συνέπεια στην προσπάθεια επίτευξης αυτού του στόχου.

Ασφαλώς όλη η διαδικασία υπόκειται σε αυστηρές οικονομικές προϋποθέσεις, κριτήρια, και όρους. Είναι όμως εξίσου ενδιαφέρον να υπογραμμισθεί ότι όπως η Κύπρος για αυτονόητους πολιτικούς λόγους έπρεπε να ήταν κορυφαίος «μαθητής» στη διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε., έτσι και τώρα πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην ομάδα των νέων κρατών μελών που επιθυμούν ένταξη στην ευρωζώνη με θεσμική αφετηρία την 1 Μαϊου 2004.

Η Ε.Ε. εκ των πραγμάτων διαμορφώνει μια κοινότητα διαφορετικών ταχυτήτων. Η ίδια η διαδικασία ένταξης στην ευρωζώνη δίνει σε αυτό μια  «επίσημη» μορφή, (12 μέλη από την ΕΕ των  15 ανήκουν στην ζώνη του ευρώ). Συνεπώς άλλο είναι μια συνεδρίαση του Ecofin για τους 25 και άλλο μια συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών που οι χώρες τους είναι μέλη της ευρωζώνης. Η Κύπρος σε αυτήν την Ευρώπη των διαφορετικών ρυθμίσεων και ταχυτήτων έχει πρώτιστο πολιτικό συμφέρον να ανήκει σε όσους περισσότερους επάλληλους κύκλους είναι στη δυνατότητές της. Κορυφαίοι «κυπριακοί» κύκλοι είναι π.χ. οι πολιτικές για την άμυνα, το ευρώ, οι ενισχυμένες συνεργασίες στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής. Στον κύκλο του ευρώ είναι απολύτως εναρμονισμένες  και οι πολιτικές για την απασχόληση και την ανάπτυξη – στρατηγική της Λισσαβόνας.

Η παρουσία της Κύπρου στον πυρήνα των κεντρικών αποφάσεων για τις οικονομικές πολιτικές της Ε.Ε. είναι μείζον πολιτικό ζήτημα, γιατί αυτό διευρύνει τις δυνατότητες της Κύπρου να είναι παρούσα σε κρίσιμης σημασίας αποφάσεις, με προφανές το πολιτικό πλεονέκτημα για τη Λευκωσία. Το ζήτημα του ευρώ δεν είναι ζήτημα που αφορά τους οικονομικούς δείκτες και μόνο. Φανερώνει τη δυνατότητα της Κύπρου να κερδίζει πολιτικές μάχες μέσα στην Ε.Ε., να ενισχύει τις συμμαχίες της και να είναι παρούσα  στα δύσκολα πολιτικά στοιχήματα που η ίδια η συμμετοχή οριοθετεί.