Το σύνταγμα και οι δοκιμές

Η συνάντηση της Μαδρίτης στις 26 Ιανουαρίου 2007 είναι μια θετική εξέλιξη. Οι 18 χώρες-μέλη της ΕΕ που έχουν επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν ιδέες για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα μετά το μπλοκάρισμά τους στη Γαλλία και την Ολλανδία. Αυτή η πρωτοβουλία της Ισπανίας και μια μικρή κίνηση του Λουξεμβούργου πριν, δείχνει ότι ορισμένες δυνάμεις δεν τα βάζουν κάτω, θεωρούν ότι η μοιρολατρεία δεν δίνει λύσεις, ότι κάτι πρέπει να γίνει και να γίνει τώρα που η γερμανική προεδρία επιθυμεί την αναζωπύρωση του διαλόγου για το μέλλον της ΕΕ.

Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, οι αντιθέσεις και οι αντιπαραθέσεις γνωστές. Το ερώτημα αφορά πλήρως την Κύπρο. Μας ενδιαφέρει το θέμα; Συμμετέχουμε σε κάποιο διάλογο; Έχει ορισμένες σκέψεις η Κύπρος και εάν έχει πώς τις προωθεί; Τα ερωτήματα αφορούν την ευρωπαϊκή διάσταση του διαλόγου. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό μας πεδίο εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι δεν τρέχει τίποτα, λες και την 1η Μαίου 2004 η Κύπρος εντάχθηκε σε κάποια ουδέτερη λέσχη . Ουδεμία συζήτηση, καμμία πρωτοβουλία από κυβερνητικής ή και άλλης πλευράς γύρω από το αυτό το πανευρωπαϊκής σημασίας ζήτημα. Η Κύπρος είναι απούσα, δεν έχει παρουσία σε ζητήματα που το μέγεθος δεν παίζει ρόλο και οι καλές εισηγήσεις αποκτούν εύκολα μεγάλο πολιτικό βάρος σε ευρεία κλίμακα. Με ορισμένες σκέψεις ακούγεται η φωνή σου, εκδηλώνεται το ενδιαφέρον σου για το κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι. Στο διάλογο και στην αναζήτηση λύσεων διακρίνονται δύο ειδών χώρες. Αυτές που προσπαθούν να συνεργασούν για το καλύτερο και αυτές που παρακολουθούν ευχόμενες, ίσως, να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα…