Τράπεζες και ρίσκα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα στην Κύπρο είναι σοβαρή. Η νέα μετεκλογική εξέλιξη στην Ελλάδα (αστάθεια, ερωτηματικά) δείχνει ότι η Κύπρος σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να μελετήσει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση νέων και παλαιότερων κινδύνων. Οι οικονομολόγοι έχουν την ευθύνη της ειδικής ανάλυσης και οι πολιτικοί της λήψης μέτρων. Ωστόσο, μια απορία είναι εφικτή, από όσους από εμάς δηλώνουν μη ειδικοί επί του θέματος:

Γιατί οι κυπριακές τράπεζες -ιδιαίτερα η Λαϊκή- δεν λαμβάνουν μόνες τους ορισμένα ήπιας μορφής μέτρα ώστε να ελαφρύνουν την κατάσταση, να ενισχύσουν την πιθανότητα να βρουν εξωτερικούς συνεργάτες και να βοηθήσουν σε πιο γρήγορη επανακεφαλαιοποίησής τους;

Μια τράπεζα που ζητά κρατική ή ευρωπαϊκή στήριξη, ή και τα δύο, νομίζω, οφείλει πρώτα από όλα να κάνει το δικό της σχεδιασμό και, ας πούμε, να πάρει μέτρα για να βελτιώσει τις δικές της απώλειές, που οφείλονται και σε δικό της κακό σχεδιασμό. Μια τέτοια τράπεζα θα μπορούσε για παράδειγμα να μειώσει τους μισθούς που η διευθυντική της ομάδα λαμβάνει, να κλείσει ορισμένα υποκαταστήματα, να περιορίσει δραστηριότητες που δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα και σε ένα βαθμό να περιορίσει τους μισθούς του προσωπικού της στην περίοδο που διαρκεί η κρίση ή η προσπάθεια για επανακεφαλαιοποίηση της.

Εν ολίγοις η αντίληψη ότι περιμένω το κράτος να λύσει το πρόβλημα και εν τω μεταξύ δεν κάνω τίποτα, δείχνει μια αντίληψη ιδιαίτερα αντιπαραγωγική και, δυστυχώς, η πρακτική αυτή κυριαρχεί. Το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο έμαθε να ζει στη σκιά της κρατικής ομπρέλας και της επιβολής κάθε ασύμβατης με την ανοικτή οικονομία συμπεριφοράς, γι’ αυτό τώρα που τα πράγματα έγιναν δύσκολα δεν μπορεί να λειτουργήσει με βάση το ευρύτερα κοινωνικό, το συλλογικό συμφέρον. Ζητά κρατικές λύσεις αλλά τις τυφλές επενδύσεις στην Ελλάδα  δεν της έλαβαν σε ανοικτή διαβούλευση με τους πολίτες. Ήταν δικές τους επιχειρηματικές επιλογές. Το επιχειρηματικό ρίσκο είναι εκεί αλλά σήμερα μια τράπεζα οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον και να ενεργεί ανάλογα.