Τρία έψιλον με ουσία!

Η Υπουργός Εργασίας Ζ. Αιμιλιανίδου δίνει πληροφορίες για το νομοσχέδιο για την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε σχετικό ρεπορτάζ στον «Φιλελεύθερο» στις 18 Ιουνίου:

«Δικαιούχοι του ΕΕΕ είναι όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, των οποίων τα εισοδήματα είναι μικρότερα από τις ανάγκες της οικογένειας, ανεξάρτητα αν αυτά προέρχονται από εργασία, είναι άνεργοι, συνταξιούχοι ή είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Αφετηρία του ύψους του ΕΕΕ ορίζονται τα €480 μηνιαίως, ποσό που θα καλύπτει στοιχειώδεις ανάγκες του ατόμου και αυτό θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού ως εξής: Για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας άνω των 14 ετών, περιλαμβανομένου του συζύγου, θα υπολογίζεται επιπλέον 50% του βασικού ποσού – Για κάθε επιπλέον μέλος ηλικίας 14 ετών και κάτω θα υπολογίζεται επιπλέον το 30% του βασικού ποσού – Εξαρτώμενα τέκνα ορίζονται τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι 28 ετών.

Το ΕΕΕ θα καλύπτει πέραν των βασικών αναγκών ενός ατόμου και την εξασφάλιση στέγης και προβλέπεται η επιχορήγηση ενοικίου ή και η καταβολή τόκων για στεγαστικό δάνειο.

Η πληρωμή των ποσών θα γίνεται στον ιδιοκτήτη ή στην τράπεζα. Την αποπληρωμή δημοτικών τελών ακίνητης περιουσίας για την κύρια κατοικία, τελών αποχέτευσης και αποκομιδής σκυβάλων. Υπό την ομπρέλα του ΕΕΕ θα συγκεντρωθούν όλες οι κοινωνικές παροχές, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, τη φοιτητική χορηγία και το επίδομα τέκνου, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα σχέδια για τους πρόσφυγες. – Δημιουργείται αρχείο κοινωνικών παροχών στο οποίο θα καταγραφούν όλοι οι λήπτες και θα είναι διασυνδεδεμένο με άλλες Υπηρεσίες για σκοπούς ελέγχου. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος είναι 20.000 πρόσωπα, εκ των οποίων 8.500 είναι άτομα με αναπηρία, άρα 11.500 λαμβάνουν βοήθημα».

Σύμφωνα με άλλο ρεπορτάζ στο ΚΥΠΕ «το Υπουργείο Εργασίας αναμένει ότι θα λάβει πέραν των 70 χιλιάδων αιτήσεων από πολίτες» που εμπίμπτουν στις κατηγορίες ΕΕΕ. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία της Ζ. Αιμιλιανίδου είναι πολύ σωστή. Το ΕΕΕ είναι μια καλή, προοδευτική λύση στα δύσκολα και πολύπλοκα ζητήματα της συγκυρίας και η Βουλή των Αντιπροσώπων με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου θα προσφέρει βιώσιμες λύσεις στα πιο χαμηλά στρώματα του πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση. Τα κείμενα είναι μελετημένα και η πρακτική εφαρμογή τους θα δείξει τυχόν αδυναμίες που θα χρήζουν αναπροσαρμογής. Ωστόσο είναι σημαντικό το ότι στις δύσκολες σημερινές συνθήκες αυτή η πρωτοβουλία κινείται στη σωστή κατεύθυνση που συνδέεται με την κρίση, την ανεργία και την κοινωνική ρευστότητα δίνοντας σε ένα επίπεδο λύσεις μέσα στα δεδομένα μιας τόσο απίστευτης συγκυρίας.